Skip to main content

G4S group diensten

Ontdek hier de diensten van G4S Group.
G4S group services

 
     
  Pad-analyse Blast calculation
  Bij een pad-analyse worden mogelijke gevolgde routes van daders geanalyseerd. Hierbij gaan we na waar en hoe snel de dader(s) worden gedetecteerd, hoe lang zij erover doen om hun doel te bereiken, hoe snel gereageerd wordt en dus hoe groot de pakkans is. Een blast calculation berekent de gevolgen van een explosie voor een klant. De klant kan zelf de grootte en de locatie van het explosief bepalen. Hierbij kan de klant worden bijgestaan door één van onze experten. Het resultaat is een grafische voorstelling van de effecten (zowel voor de mens alsook voor de infrastructuur), waaraan eventueel de schade en de kost voor de onderneming wordt gekoppeld.  
  Modelling Cyber penetration test
  Een computermodel wordt opgebouwd dat de reactie van een groep mensen simuleert in variërende omstandigheden. Deze modellen kunnen onder andere aantonen hoe snel een bepaalde ruimte geëvacueerd zal worden. Het creëren van een digitaal model heeft als voordeel dat variabelen minimaal en enkel virtueel gewijzigd kunnen worden om zo het effect ervan te meten. Dit kan onder andere gebruikt worden om het aantal, de locatie en de breedte van nooddeuren te bepalen. Naast onze klassieke penetration tests, waarbij onze experten fysiek de site proberen binnen te dringen, bieden wij ook cyber penetration tests aan. Tijdens deze testen wordt een applicatie of het netwerk getest op zwakke plekken. De bevindingen van deze test worden neergeschreven in een rapport en worden bij de klant gepresenteerd.
  Intelligence services Global intelligence system
  Wij bieden verschillende diensten aan op basis van vergaarde inlichtingen. Zo kunnen wij op regelmatige basis risico en inlichtingen updates verschaffen aan klanten.  GIS is een op abonnementen gebaseerd online kennisportaal dat geopolitieke informatie aanbiedt over actuele bedreigingen en gevaren wereldwijd. GIS biedt abonnees voortdurende updates over risico-gerelateerde incidenten, inclusief analyses, veiligheidsrichtlijnen en “heathmaps”. Door middel van een unieke, grafische en kwantitatieve classificatiemethodologie verkrijgt u een duidelijk zich op de potentiële dreigingen in meer dan 220 landen, territoria en subregio’s wereldwijd. Met een rapportage van meer dan 25.000 incidenten per jaar, kan onze database bovendien worden gemanipuleerd en geëxtraheerd voor uw interne rapportage.

 

 
^