Skip to main content

Audit & consultancy - Safety

Al onze safety voorstellen worden op maat uitgewerkt, door één van onze experten binnen het Audit & Consultancy departement. 
Safety consultancy

 • Onze voorstellen worden door G4S Training & Consultancy Services op maat uitgewerkt. De juiste expert wordt aan de meest specifieke uitdaging gekoppeld. 
 • Deze oplossingen zijn bedoeld voor het management en de safetyverantwoordelijken van een bepaalde site. 
 • Er is geen vereiste voorkennis nodig. 
 • G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar. 

Safety consultancy

Bijstand en expertise bij specifieke safety-kwesties. 

Mogelijke inhoud (te bespreken met de klant):
 • Opmaak van lastenboeken en bestekken
 • Aanpak van een specifiek safety-probleem
 • Keuze van een specifieke safety-oplossing
 • electie van leveranciers
 • Opvolging van de werken
 • Expertise bij een meeting over de safety van de organisatie
 • Safety-aspecten bij het organiseren van een verhuis
 • Bijstand van een architect
 • Bijstand bij onderhandelingen
 • Nazicht van safety-kosten
 • Assistentie bij bijzondere certificatie
 • Outsourced safety management

Resultaat 
G4S Training & Consultancy Services levert u de juiste expert voor de specifieke uitdaging.

 

Safety plannen

De organisatie voorzien van wettelijk correcte en operationeel inzetbare safety-plannen.
 
Mogelijke inhoud (te bespreken met de klant):
 • Intern Noodplan
 • Extern Noodplan
 • Calamiteitenplan
 • Inplantingsplan
 • Grondplan
 • Business Continuity Plan
 • Liggingsplan
 • Evacuatieplan

Resultaat

G4S Training & Consultancy Services levert u op korte termijn implementeerbare safety-plannen. Deze dienen regelmatig getest en herzien te worden. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date houden. 

Safety audit & audit scan 

Een grondige studie om op een kostenefficiënte manier de veiligheid voor wat betreft brand, calamiteiten, evacuatie, etc. te verhogen. Tijdens de Safety audit scan, worden mogelijke pijnpunten in de huidige veiligheid blootgelegd. 
 
Mogelijke inhoud (te bespreken met de klant):
 • Inplanting, toegangswegen en bluswatervoorraden (hydranten)
 • Compartimentering (brandmuren, branddeuren & brandkleppen)
 • Evacuatieprocedure 
 • Blusmiddelen
 • Automatische blusinstallaties
 • Architecturale elementen
 • Veiligheidsverlichting
 • Nazicht nodige keuringen
 • Branddetectie, handbrandmelders, brandmeldcentrales
 • Automatische sturingen bij brandalarm
 • Automatische doormelding naar meldkamer + verantwoordelijken
 • Signalisatie
 • Aanwezigheid Plannen: Intern & extern noodplan, grondplannen, inplantingsplan, etc…
 • Nazicht attesten en getuigschriften

Resultaat 
G4S Training & Consultancy Services levert u op korte termijn implementeerbare safety-plannen. Deze dienen regelmatig getest en herzien te worden. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date houden. 

 
^