Skip to main content

Consortiumbewaking

Ook u wil uiteraard de veiligheid garanderen van uw lokalen, personeel en goederen. Dankzij onze consortiumbewaking kan dat aan een voordelige prijs. Door de bewaking voor verschillende bedrijven in eenzelfde bedrijvenzone te combineren, kunnen we een interessant tarief aanbieden.
Consortium bewaking

Dankzij consortiumbewaking kan u genieten van een gedeelde veiligheid binnen ieders mogelijkheden. In een bedrijvenzone waar we al aanwezig zijn voor controlerondes, kunnen we de controle uitbreiden naar andere bedrijven. Dat maakt dat elk bedrijf zeker is van voordelige tarieven. De werkingskosten van onze agenten worden immers gedeeld door alle deelnemers van het consortium.

Globaal of specifiek

De permanente aanwezigheid van G4S-agenten op uw bedrijventerrein verhoogt uiteraard de globale veiligheid, maar u kan ook kiezen voor een specifieker en omvangrijker toezicht op uw bedrijf. Een mobiele agent inspecteert uw locatie van buitenaf en eventueel ook van binnenuit. Bij alarm grijpt hij zo snel mogelijk in om uw bedrijf en goederen veilig te stellen. 

Aanvulling op uw elektronische beveiliging

Wellicht heeft u al een aantal bestaande systemen van elektronische beveiliging. Mobiele bewaking door onze agenten is daarop een perfecte aanvulling. Dankzij bewaking wordt de veiligheid versterkt en kunnen de agenten snel ingrijpen, mocht er zich een probleem voordoen.

Preventieve en/of reactieve mobiele bewaking

De consortiumdiensten voorzien 2 mogelijkheden: preventieve bewaking en/of reactieve bewaking.

Preventieve bewaking

De bewaker doet een preventieve ronde van het gebouw. Dat kan gaan van controle van het terrein en de ingangen tot technische aspecten zoals controle van apparatuur en leidingen, of bijvoorbeeld het uitschakelen van apparatuur en verlichting. De bewaker controleert met andere woorden alle risico’s en neemt eventueel preventieve maatregelen. 

Reactieve bewaking

Hierbij kiest u ervoor dat onze agent reageert in geval van alarm. Aangezien de agent al aanwezig is op het terrein, zal hij snel en accuraat kunnen reageren. Indien nodig, verwittigt de agent ook de hulpdiensten. Onze agenten maken bovendien een volledige rapportering op van elk voorval, zodat u altijd op de hoogte bent. 

Graag meer info over consortiumbewaking voor uw bedrijf? Contacteer ons om de mogelijkheden te bekijken.

^