Skip to main content

Kmo’s investeren in veiligheid als preventiemaatregel tegen inbraken en diefstal

Bijna 70% van de Vlaamse kmo’s investeert in één of meerdere (technologische) beveiligingssystemen als preventieve maatregel tegen inbraken en diefstal. Concreet gaat het over alarmsystemen (48%), camerabewaking (34%), veiligheidssleutels (31%) en inbraakdetectie (24%). Opvallend is dat 32% van de kmo-ondernemers zich niet beveiligt.

Deze cijfers komen uit de UNIZO KMO-barometer (september 2016), het resultaat van een samenwerking tussen Unizo en G4S. De KMO-barometer  is conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo die per kwartaal wordt samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief kmo-panel van 2.000 ondernemers. Deze metingen geven ook inzicht in verschillende deelindices, waaronder veiligheid.


1 op 10 kmo’s is slachtoffer van diefstal en/of inbraak

Uit deze cijfers blijkt dat 12% van de kmo-ondernemers het voorbije jaar effectief slachtoffer was van inbraak en/of diefstal. Volgens UNIZO is dit getal stabiel tegenover 2015. De meeste incidenten deden zich voor bij kleinhandelaars en in de bouwsector. 30% van de respondenten werden ooit slachtoffer van agressie. In de meerderheid van de gevallen bleef het bij verbale agressie, een minderheid kreeg te maken met fysieke incidenten.


Volgens de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie van 2015 dalen het aantal geregistreerde inbraken in handelszaken (- 9,9%) en het aantal winkeldiefstallen (- 4,2%). Het totale aantal blijft echter hoog, het gaat over respectievelijk 15.886 en 20.371 incidenten. Bovendien wordt vermoed dat slechts een minderheid van de gevallen effectief wordt aangegeven. Het aantal gewapende diefstallen vermindert ook, maar criminelen lijken zich te focussen op kruidenierszaken, apotheken, nachtwinkels, krantenzaken en grootwarenhuizen.

Heeft u een vraag rond beveiligingsmaatregelen voor uw kmo? Contacteer dan sales@G4S.be

^