Skip to main content

Integrale veiligheidsbenadering als basis voor wetshervorming private veiligheid

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft enkele weken geleden de volledige tekst goedgekeurd van het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de private veiligheid. 

Vandaag 8 juni wordt het wetsontwerp aan de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd. De nieuwe wet gaat uit van een integrale veiligheidsbenadering, waarbij de sector van de private veiligheid als een volwaardige partner wordt beschouwd voor de uitbouw van de publieke veiligheid. Dankzij deze wetshervorming kunnen bewakingsondernemingen binnenkort bijkomende taken uitvoeren en kan de politie zich op haar kerntaken focussen omdat ze minder wordt belast met opdrachten die geen specifieke politionele taken zijn.

Bewakingsbedrijven zullen bijvoorbeeld sweepings van gebouwen en terreinen kunnen uitvoeren waarbij op zoek wordt gegaan naar wapens, drugs, explosieven of afluisterapparatuur. Van zodra de wetswijziging in werking treedt, is ook het verlenen van technische bijstand aan de politie mogelijk, bijvoorbeeld met drones, commandowagens en verplaatsbare camerasystemen. 

Verder zullen bewakingsagenten op gevoelige plaatsen zoals havengebieden en nucleaire sites extra bevoegdheden krijgen, zodat identiteits- en systematische toegangscontrole mogelijk worden, net als het op zoek gaan naar onbevoegde personen in havengebieden.

Bewakingsondernemingen zullen binnen het nieuwe wettelijke kader ook meer taken kunnen uitoefenen op de openbare weg of binnen een door de gemeente afgebakende perimeter (zoals een winkelstraat, een industriezone of een afgelegen gebied waar bijvoorbeeld overlast wordt vastgesteld). Ook cameratoezicht en het (onder toezicht van de lokale overheid) bekijken van op openbare plaatsen opgenomen beelden, wordt uitgebreid. 

“Deze wetswijziging zal ongetwijfeld leiden tot meer samenwerking met publieke veiligheidsactoren, waarbij de politie zich meer kan toespitsen op haar kernactiviteiten en de private bewakingssector meer ondersteunende, technologische en preventieve diensten op zich kan nemen”, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director van G4S Belgium. “G4S Belgium is er eveneens van overtuigd dat dit nieuw, wettelijk kader meer mogelijkheden zal bieden voor een intensievere samenwerking met de klant– afnemer van beveiligingsdiensten. Het wettelijk kader zal namelijk meer zekerheid bieden inzake de kwaliteit van de aangeboden diensten, de professionaliteit van de opleidingen en van de veiligheidsscreening. G4S wil in dit verband de flexibele partner bij uitstek zijn voor alle veiligheidsoplossingen, zowel wat bewakingsopdrachten, geldtransporten, evenementenbeveiliging, technologische beveiliging, safety en veiligheidsadvies betreft.”

^