Skip to main content

Eerste beveiligde vrachtwagenparking niveau 4 in België

De allereerste hoog beveiligde vrachtwagenparking van niveau 4 werd officieel ingehuldigd door de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit. Het Europese Security Level 4 is het op één na hoogste veiligheidsniveau waarbij een heel strikte toegangscontrole wordt toegepast die moet garanderen dat dezelfde chauffeur met dezelfde vrachtwagen het omheinde parkeerterrein binnen- en buitenrijdt.
Total Kalken

De G4S Secure Truck Parking is niet alleen een doeltreffende en veilige oplossing voor vrachtwagenparkeerplaatsen langs de snel- en gewestwegen, maar ook voor andere locaties met veel logistieke activiteit, zoals bedrijvenzones, zee- en luchthavens. 
De vrachtwagenchauffeur identificeert zich bij aankomst aan de beveiligde parking van niveau 4 met een persoonlijke code. Hij ontvangt een ticket, waarna de slagboom open gaat. Camera’s aan de ingang nemen ondertussen een snapshot van de bestuurder en de nummerplaat. Alle data (ticket, nummerplaat, code en foto’s) worden bewaard in de gegevensbank van G4S.  

Wanneer de chauffeur de parking met zijn vrachtwagen wil verlaten, voert hij zijn gevalideerd ticket en persoonlijke code in aan de uitrit. Een ANPR-camera checkt of de nummerplaat overeenkomt met de gegevens in de database. Wanneer de gegevens identiek zijn, dan gaat de slagboom automatisch open. Bij twijfel of onjuiste gegevens neemt een operator van de G4S-meldkamer de controle over. Op basis van de beschikbare informatie die op zijn scherm verschijnt, beslist de G4S-operator om al dan niet de slagboom te openen of andere stappen te ondernemen. De operatoren voeren vanuit de meldkamer eveneens controlerondes uit met behulp van de op afstand bestuurbare camera’s op het terrein. Zo detecteren en verhelpen ze snel eventuele onregelmatigheden. 

“Criminaliteitsstatistieken tonen aan dat de voorbije jaren het aantal ladingdiefstallen gestegen is. Dat richt niet alleen economische schade aan, dergelijke incidenten zijn ook voor de chauffeurs vaak traumatisch, zeker in geval van diefstallen met geweld. Daarnaast neemt ook het aantal incidenten met verstekelingen ten gevolge van de transmigratieproblematiek toe. Niet enkel de Europese maar ook de Vlaamse overheid is zich terdege bewust van de nood aan strenger beveiligde vrachtwagenparkings”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “De parking van beveiligingsniveau 4 langs de E17 in Kalken is in ons land de eerste in zijn soort en komt tegemoet aan deze nood. Ik ben dan ook heel verheugd om dit parkeerterrein vandaag officieel te kunnen inhuldigen.”  

“De G4S Secure Truck Parking is een totaaloplossing die de veiligheid van zowel de vrachtwagenchauffeurs als hun lading garandeert. Het systeem is gebaseerd op een eigen open software-platform waarin de verschillende componenten werden geïntegreerd en met elkaar verbonden volgens de Europese regelgeving en vereisten”, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Cluster Managing Director G4S Belgium, France, Luxemburg & Morocco. “De grootste troef is ongetwijfeld dat deze parking quasi volledig geautomatiseerd werkt. Ruim 95% van alle vrachtwagens kan de parking zonder menselijke tussenkomst verlaten. Dit vertaalt zich in een beduidend lagere operationele kost.”

Hij voegde eraan toe: “Graag wens ik uitdrukkelijk onze partner Total te bedanken voor het vertrouwen en de constructieve samenwerking in dit dossier, alsook de Europese Commissie, Esporg en last but not least de Vlaamse overheid.” 

G4S Belgium tekende niet enkel in voor het ontwerp, de ontwikkeling en de installatie van deze vrachtwagenparking Level 4 maar staat ook in voor het onderhoud van zowel de hard- als software. De software werd geïntegreerd in de G4S-meldkamer van waaruit de volledige site gemonitord wordt. Bij incidenten stuurt een operator vanuit de meldkamer een mobiele G4S-patrouille aan. G4S Belgium neemt ook de geldafhandeling van de betaalautomaat voor zijn rekening. De G4S Secure Truck Parking Level 4 is met andere woorden een totaaloplossing waarbij de klant, in dit geval Total, volledig ontzorgd wordt. 

De G4S Secure Truck Parking-oplossing is modulair en onbeperkt uitbreidbaar. Naast voor de hand liggende veiligheidssystemen kunnen naar wens extra hardware en diensten geïntegreerd worden zoals biometrische technieken, abonnementen, patrouillerende bewakingsagenten, cashophaling, enz.

Hierbij enkele foto's van het persmoment.
De grootste troef is ongetwijfeld dat deze parking quasi volledig geautomatiseerd werkt. Ruim 95% van alle vrachtwagens kan de parking zonder menselijke tussenkomst verlaten. Dit vertaalt zich in een beduidend lagere operationele kost."
JEAN-PAUL VAN AVERMAET, CLUSTER MANAGING DIRECTOR G4S BELGIUM, FRANCE, LUXEMBURG & MOROCCO
^