Skip to main content

1 dag niet, wordt 365 dagen niet

Wist je dat er vorig jaar bijna 53.000 inbraken werden geregistreerd? Dat zijn 144 inbraken per dag. 
1 dag niet

Het cijfer is met 27% gedaald sinds 2014, onder andere door meer doelgerichte politierondes, door de plaatsing van ANPR camera’s, door installatie van inbraakbeveiliging met aansluiting op een meldkamer en door de inzet van buurtinformatienetwerken. Sensibilisering blijft belangrijk in de strijd tegen inbraken. 

Vrijdag 26 oktober, gaat de 5de editie door van “1 dag niet”, de nationale actiedag tegen woninginbraken. Deze datum werd gekozen omdat we dat weekend overschakelen naar het winteruur. De komende maanden worden de dagen snel korter en dat is voor inbrekers het ideale moment om hun slag te slaan.

“1 dag niet” wil eenieders aandacht vestigen op het belang van inbraakpreventie.  De preventiedag is een samenwerking van de FOD Binnenlandse Zaken, politie, gemeentelijke preventiedienstten, buurtinformatienetwerken (BINs), provincies en private partners. G4S steunt deze preventiedag doorheen zijn partnership met het BIN kenniscentrum, die tot doel heeft om de burger aan de veiligheid van zijn eigen werk- en leefomgeving te laten deelnemen. Veiligheid is onze topprioriteit en wij zullen er alles aan doen om de burger met een gerust hart naar huis te laten gaan. 

Bekijk de verschillende initiatieven die in jouw regio genomen worden op www.1dagniet.be/. Je vindt er ook preventietips.

 
^