Skip to main content

Kritische infrastructuren beveiligen

De beveiliging van kritische infrastructuren zoals industriële, overheids- en militaire sites, of transportnetwerken en (lucht)havens, is een complexe materie. De wereld is voortdurend in verandering, en ook technologie evolueert razendsnel. Resultaat: u moet het hoofd bieden aan talrijke en diverse risico’s en bedreigingen. Sommige zijn eerder gering, bijvoorbeeld kleine diefstallen of onrechtmatige toegang. Maar er kunnen zich ook zware incidenten voordoen: van sabotage en vandalisme tot demonstraties en zelfs terrorisme. U dient alle mogelijke bedreigingen in aanmerking te nemen, aan te pakken en te beheren.

Veiligheidsontwerp op basis van effecten

G4S ontwikkelde de unieke EBSD-methode voor een veiligheidsontwerp gebaseerd op effecten. Daarmee analyseren we risico’s en bedreigingen, en identificeren we de concrete veiligheidsbehoeften van onze klanten. In plaats van ons te baseren op de beschikbare input, gaan we bij dit concept uit van de veiligheidseffecten die de klant beoogt. Dat kan detectie zijn, maar evengoed afschrikken of toegang weigeren. De veiligheidseffecten verschillen naargelang de klant en de specifieke infrastructuur.

Nauwe samenwerking

Omdat de klant een sleutelrol speelt in deze aanpak, is nauwe samenwerking een must. Alleen zo krijgen we een helder beeld van de drijfveren en van de druk, risico’s en bedreigingen waarmee de klant wordt geconfronteerd.

Met EBSD kunnen we het denkproces in goede banen leiden, en de nodige veiligheidsoverwegingen structureren. Als EBSD correct wordt toegepast, resulteert het in een solide en flexibel beveiligingsplan – mét optimale en kostenefficiënte middelen om risico’s de kop in te drukken.

Hinkley Point C

Hinkley Point C, de nieuwste EPR-kernreactor in het Verenigd Koninkrijk, bevindt zich volop in de constructiefase. G4S is verantwoordelijk voor de beveiliging van de site via de EBSD-methode. Bij een project van zo’n omvang staat resourceplanning voorop. Om te vermijden dat de werkzaamheden stilvallen, moeten we vooraf bepalen hoe we eventuele incidenten aanpakken. En dus niet op het moment dat ze zich voordoen.

Al onze veiligheidsagenten krijgen het veiligheidsconcept grondig bijgebracht. Tijdens hun opleiding leren ze om zelfstandig te denken en handelen. Dit gebeurt via praktijkgerichte trainingen rond alle mogelijke risico’s en problemen die zich op een omvangrijke site kunnen voordoen. Bij Hinkley Point C hebben we met de steun van EDF Energy een trainingsprogramma uitgedokterd en geïmplementeerd voor 'Enhanced Security Officer' volgens de principes van EBSD.

Meer weten? Contacteer jouw Account Manager of stuur een e-mail naar sales@g4s.be

^