Skip to main content

Wat zijn de uitdagingen van moderne toegangscontrole?

Moderne toegangscontrole omvat veel meer dan mensen in- en uitlaten. Dat geldt zeker voor middelgrote tot grote systemen. Als toegangscontrole wordt geïntegreerd met andere veiligheids-, brand- en bedrijfssystemen, ontstaat een ijzersterk platform om een naadloze en uitgebreide beveiligingsoplossing te bouwen.
Toegangscontrole G4S

De technologie moet operatoren in een oogopslag tonen wat er gebeurt op een site – of meerdere sites wereldwijd – door een centrale weergave van alarmen en incidenten. Dit omvat ook functies om  gezondheidskwesties op de sites te controleren met Covid-19-responstechnologie. Zo monitoren operators schendingen van health & safety- protocollen, handhaven ze de naleving van maatregelen tijdens een pandemie, en beveiligen ze een volledige site.

UITDAGINGEN

Toegangscontrolesoftware evolueert mee met de veiligheidsuitdagingen. Zoals nieuwe ontwikkelingen die de gebruikersinterface intuïtiever maken, een meer integraties toelaten, de functionaliteiten uitbreiden en het automatiseringsniveau verhogen, wat de taken van bewakingsagenten en andere operatoren verlicht.

We zoomen in op een paar functies:

TOEGANGSCONTROLE

Uitdaging

Een toegangscontrolesysteem voorzien dat de klok rond veilig en betrouwbaar is én voldoet aan alle vereisten. 

Technologie

Moderne toegangscontrolesoftware kan de basis vormen van een volledig geïntegreerd beveiligingssysteem. Dat omvat niet enkel bewakingsfuncties zoals camerabeelden (CCTV) en detectie van indringers en brand, maar ook gebouwen- en bedrijfssystemen. Men kan de software ook combineren met analyses om afwijkende gebeurtenissen te signaleren aan de operator.

Resultaat

Reageer sneller dankzij analyses die inzicht geven in potentieel risicovolle situaties. En dat met grote nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en context zodat veiligheidsteams efficiënter live kunnen monitoren. 

Toegangscontrolesoftware toont meteen waar er verdachte gebeurtenissen plaatsvinden. Zowel op interactieve vloerdiagrammen als met videocamera’s die alarmen controleren (enkel bij geïntegreerde systemen).

TOEGANG OP AFSTAND

Uitdaging

Hoe omgaan met gewettigde vergaderingen en leveringen buiten de kantooruren, zonder dure 24/7-bewaking?

Technologie

Men kan geïntegreerde systemen ontwerpen met functies om op afstand deuren te bedienen vanaf een centrale controlekamer, en om tegelijk actief te monitoren via videobewaking. Zo blijven bedrijven operationeel buiten de kantooruren, zonder medewerkers ter plekke. 

Resultaat

Aanzienlijke besparingen in de werkingkosten buiten kantooruren, mét behoud van de veiligheid. 

Geïntegreerde systemen met monitoring kunnen ook buiten de kantooruren toegang verlenen op afstand.

BEHEER VAN BEZOEKERS

Uitdaging

Het gaan en staan van bezoekers controleren is geen sinecure – vooral op grote sites. Als die bezoekers dan nog elektronische pasjes krijgen, geven ze die niet altijd terug wanneer ze het gebouw verlaten. Zo ontstaan mogelijk beveiligingsproblemen. Ook bij een brand is het moeilijk om bezoekers te traceren binnen een groot gebied. En op zo’n moment telt elke seconde om levens te redden. Het is eveneens mogelijk dat bezoekers zichzelf inschrijven bij het betreden van het gebouw/locatie via een kiosk. Na inschrijving zal het systeem de gastheer/vrouw verwittigen dat zijn bezoekers zijn aangekomen.

Technologie

Software voor bezoekersbeheer kan worden geïntegreerd in de toegangscontrolesoftware om bezoekers efficiënter te beheren aan het onthaal en doorheen de site. De software verwittigt vanzelf de host en geeft een kaart uit om de deuren te openen langs een veilige doorgang. Na de vergadering worden de logingegevens van de bezoekers automatisch geannuleerd – ook als ze het pasje niet teruggeven. In geval van brand kan het gecombineerde toegangscontrole- en bezoekersbeheersysteem worden aangewend om snel een oproeplijst te printen met de laatst gebruikte lezers.

Resultaat

Bezoekers worden goed gemonitord op de site, en dat met minder administratie en veiligheidslekken. Bij een brand kan men de systemen aanwenden om snel te weten te komen waar bezoekers zich bevinden.

Software voor bezoekersbeheer is cruciaal voor inzicht in de beweging van bezoekers. Bij een brand kan men er ook een oproeplijst mee genereren, inclusief de laatst gekende locatie.

CONTACTLOZE TOEGANG

Uitdaging

Door de coronapandemie zijn mensen zich meer bewust van infectieoverdracht via oppervlakken. Daarom wil men zo min mogelijk dingen aanraken waar veel mensen met hun handen aanzitten. Hoe kunnen bedrijven de gezondheid van hun medewerkers garanderen, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid? 

Technologie

Er bestaan verschillende automatische lezers. Zo kunnen medewerkers hun legitimatie tonen zonder iets aan te raken. Typische voorbeelden zijn proximity-lezers, biometrische lezers (zoals handafdruk en irisherkenning), mobiele legitimaties en gezichtsherkenning. Om gecontroleerde zones te verlaten zijn touchless knoppen en PIR-detectoren beschikbaar.

Resultaat

Het toegangscontrolesysteem verzekert de vereiste beveiligingsniveaus, zonder te beknibbelen op de veiligheid en het welzijn van personeel en bezoekers.

Mobiele login is een van de contactloze technologieën die het risico op virusoverdracht via oppervlakken beperkt. 

DUBBELE AUTHENTICATIE

Uitdaging

Soms hebben bedrijven nood aan extra grondig toezicht op strenge veiligheidszones om zeker te zijn dat onbevoegde personen geen toegang krijgen.

Technologie

Dubbele authenticatie verhoogt de veiligheid door twee identificatievormen te vereisen (bijvoorbeeld een desfire card en een persoonlijk identificatienummer) vooraleer toegang te verlenen. Zo wordt het moeilijker voor onbevoegde personen om een ruimte te betreden, bijvoorbeeld met een gestolen kaart. Als een van de toegangsmethoden is gebaseerd op biometrische authenticatie, wordt het nóg moeilijker. 

Resultaat

Dubbele authenticatie belet onbevoegde toegang in streng beveiligde zones. Om alsnog ongewettigd toegang te krijgen, zou men al heel nauw moeten samenspannen met een bevoegde persoon. 

Dubbele authenticatie vereist twee identificatiemethodes vooraleer het systeem toegang verleent. Dit kan bijvoorbeeld een kaart plus een pin zijn, of een kaart en gezichtsherkenning. De authenticatiemethode hangt af van het vereiste beveiligingsniveau.

ANTI-TAILGATING

Uitdaging

Hoe voorkomt u dat iemand de deur openhoudt voor onbevoegde personen? Dit brengt niet alleen de veiligheid in het gedrang, maar leidt mogelijk tot ernstige incidenten. Bijvoorbeeld als demonstranten een gebouw zouden betreden. 

Technologie

Er zijn verschillende technologieën op de markt, naargelang het vereiste veiligheidsniveau en beschikbare budget. De goedkoopste oplossing omvat sensoren die waarschuwen wanneer een deur te lang openstaat. Aan de andere kant van het spectrum: mantraps die slechts één persoon tegelijk binnenlaten.

Resultaat

Als het gebruik van toegangspasjes correct wordt gecontroleerd, heeft dat een positieve invloed op de veiligheid. Bovendien kan men zo ook sneller mensen lokaliseren bij een brand.

Tailgating komt vaak voor in bedrijven als meerdere mensen tegelijk binnengaan zonder hun toegangskaart te gebruiken.

Nieuwsgierig naar meer?

Benieuwd naar nog meer challenges? Download onze toegangscontrole gids.

^