Skip to main content

Gemeenschapswacht

Het inzetten van menselijke middelen speelt een belangrijk rol in het preventiebeleid. Het inzetten voor sensibiliserings- oriëntatie- en toezichtsopdrachten werd uitgebreid tot het vaststellen van inbreuken die aanleiding geven tot gemeentelijke administratieve boetes.
Opleiding gemeenschapswacht


Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks tewerk wordt gesteld door een gemeente en de opdrachten vermeld in de wet van 15 mei 2007 als kernopdracht uitvoert, wordt beschouwd als gemeenschapswacht.

De taken van een gemeenschapswacht zijn gericht op:  

  • het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers;  
  • het uitvoeren van acties om fenomenen van diefstal en verkeersonveiligheid in te dijken;  
  • het voorkomen van maatschappelijke overlast.

> Download de opleidingsfiche

^