Skip to main content

Met vertrouwen de toekomst in

Waar 2016 in het teken stond van aanpassingen in de organisatie en de processen, was 2017 het jaar waarin G4S efficiënter draait. “2017 was een mooi jaar, met goede resultaten. We hebben echt de vruchten geplukt van de maatregelen in 2016.”, zegt Lidy van Hout, HR-directeur.

Efficiënter en toekomstgericht

De efficiëntiebeweging die in 2016 is ingezet, is in 2017 verder doorgezet. Dit jaar zijn ook nog enkele afdelingen op het hoofdkantoor geherstructureerd. De groei heeft dit jaar verder doorgezet, waardoor heel G4S in 2017 er goed voorstond.

Op strategisch niveau is er een beweging ingezet met meer nadruk op innovatie en technologie. Niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk en in onze dienstverlening voor klanten zoeken we doorlopend naar de beste (totaal)oplossing. Bovendien zijn we in 2017 door het blad Management Team (MT) uitgeroepen tot het beste beveiligingsbedrijf van Nederland.

Vooruitblik organisatie 2018

Per 1 januari 2018 zijn wereldwijd de divisies Secure Solutions en Cash Solutions gescheiden, zo ook in Nederland. Uiteraard zorgen we ervoor dat de behaalde synergie blijft bestaan, door goede onderlinge samenwerking.

Ook zijn er eind 2017 verkiezingen gehouden voor de vier ondernemingsraden. De nieuwe voorzitters stellen zich voor in dit jaarverslag. Hun eerste klus voor 2018 is meedenken over de medezeggenschap vanuit de structuurwijziging.

Sfeer onder de medewerkers

De medewerkers van G4S zijn ons belangrijkste kapitaal. We willen graag zorgen dat iedereen met plezier in staat is zijn werk te doen. Het medewerker waarderingsonderzoek eind 2017 (MWO17) is voor mij altijd een goede manier om erachter te komen hoe goed we er als organisatie in slagen.

Aan de resultaten van het MWO17 is te zien dat onze mensen bewogen jaren achter de rug hebben. Daar staat tegenover dat elk bedrijf mee moet blijven bewegen met veranderingen in de markt. Onze medewerkers zijn zeer terecht trots op hun vak, willen graag samenwerken met hun collega’s en zijn gemotiveerd om de beste service te leveren aan onze klanten.

Een vitale organisatie…

Er werken bijna 6000 mensen bij G4S in Nederland, in allerlei rollen en met verschillende achtergronden. De HR-cijfers over 2017 geven hiervan een goed beeld. 
Als G4S helpen we graag mee, om te zorgen dat onze mensen goed in hun vel zitten. We hebben dan ook in 2017 gave dingen gedaan met vitaliteit voor onze medewerkers:

…en zorg voor de wereld om ons heen

Als groot bedrijf voelen we onze verantwoordelijk voor ons aandeel in de wereld om ons heen. Sowieso zien wij dat terug in de hele maatschappij. Dat leidde in 2017 onder andere tot de volgende maatschappelijke initiatieven:

  • Structurele samenwerking met JINC, om de afstand tot de arbeidsmarkt van kinderen en jongeren te verkleinen.
  • Match-it!: stimuleren van maatschappelijke projecten in de directe leef- en werkomgeving van onze Nederlandse collega’s.
  • Uiteraard delen we ook dit jaar onze milieucijfers weer.

Kies voor een positieve impact op de wereld om ons heen

Voor 2018 kiezen we er weer voor, om een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige woon-, werk-  en leefomgeving. Daarom gaan we steeds bewuster om met de invloed en de impact die wij, als G4S, hebben op de wereld om ons heen.

Wij willen integer en respectvol omgaan met het milieu, de leefomgeving, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en uiteraard met onze eigen mensen en onze klanten. En, zoals we er nu voorstaan, dan gaat ons dat zeker lukken!

Lidy van Hout
Lidy van Hout, HR directeur G4S Nederland

 

Terug naar overzicht

^