Skip to main content

Fyzická kontrola

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme preškolili našich bezpečnostných pracovníkov a zrevidovali ich náplň práce. Okrem bežných činností, ktoré sa pri kontrole vstupov vykonávali sme pridali aj špecifické činnosti zamerané práve na kontrolu COVID-19 opatrení.

Špecifické COVID-19 činnosti: 

  • Meranie teploty vstupujúcich osôb do objektu
  • Dohľad nad dodržiavaním nosenia predpísaných ochranných pomôcok (maska, respirátor)
  • Dohľad nad dodržiavaním hygienických opatrení (maximálne počty osôb, dodržiavanie rozostupov)
  • Kontrola certifikátov o negatívnom teste resp. o platnom očkovaní.
  • Ďalšie činnosti podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Fyzicka kontrola

BUĎTE V Kontakte S našim Obchodným TíMoM

V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie k našim službám, vyplňte prosím kontaktný formulár. 

Po obdržaní Vášho formulára presmerujeme Váš dotaz na najvhodnejšieho obchodného zástupcu.

V mene tímu G4S ďakujeme za záujem o naše služby.

Kontaktný Formulár

W2L G4S Website:
Business Unit Entity Code:
Ďakujeme

Potvrdenie odoslania správy

^