Skip to main content

Bezpečnostní systémy a technologie

tx

 

DETEKČNÍ SLUŽBY

 CIVILNÍ LETECTVÍ

Screening – detekční kontroly:

 • Cestujících a jejich kabinových zavazadel.
 • Kapalin, gelů a aerosolů.
 • Na přítomnost výbušnin (ETDS) v zavazadlech a zboží.
 • Zapsaných zavazadel. » Nedoprovázených zavazadel.
 • Cateringu a vybavení palubního bufetu.
 • Zboží, pošty.
 • Materiálu leteckého dopravce a služební pošty.
 • Bezpečnostní kontroly letadel.
 • Bezpečnostní kontroly vozidel.
 • Bezpečná doprava zavazadel.

PRŮMYSL, SKLADY

 • Fyzická kontrola osob pomocí ručního detektoru kovů nebo přímo ruční fyzická kontrola.
 • Kontrola vyváženého zboží, materiálů, nákladů, včetně kontroly kabiny vozidla a řidiče.
 • Detekční kontrola pošty.
 • Detekční kontrola zavazadel pomocí RTG.
 • Detekční kontrola zavazadel pomocí RTG.
 • Detekční kontrola vyhrazených prostor areálů.
 • Možnost pronájmu detekčních zařízení – RTG, ručních detektorů kovů, průchozích detektorů kovů, a to i s kvalifikovanou obsluhou.

SPORTOVNÍ AREÁLY, KULTURNÍ HALY

 • Detekční kontrola vstupujících osob a jejich příručních zavazadel za pomoci RTG a průchozího detekčního rámu.
 • Fyzická kontrola osob.
 • Detekční kontroly na přítomnost zákeřných a skrytých zbraní, zábavní pyrotechniky a speciálně ukrývaných nebezpečných předmětů.
KONTROLA VOZIDEL A NÁKLADU

DÁLKOVÝ MONITORING VOZIDEL

 •  Kontrola přepravy již od jejího samotného začátku.
 •  Volba optimální nebo kontrola určené trasy.
 •  Komunikace s řidičem vozidla při zjištění odchylky od jízdního plánu.
 •  Zjišťování příčin zastavení vozidla, místa a doby stání.
 •  Okamžité vyslání nejbližší mobilní hlídky při zjištění nestandardní situace.
 •  Alarmování a předání podkladů policii v případě zjištění vážného incidentu, včetně informací o pohybu vozidla nebo jeho poslední poloze.
 •  Průběžné informování o situaci v přepravě nákladu, poloha, stav řidiče, volba dopravně vhodnější trasy, možná kontrola na místě z důvodu neplánované přestávky nebo odklonění se od trasy.

FYZICKÝ DOPROVOD A MONITORING VOZIDEL GPS

 •  Fyzický doprovod a monitoring vozidel GPS.
 •  Kontrola stavu vozidla před zahájením transportu.
 •  Kontrola ložné plochy a jejího stavu před naložením nákladu.
 •  Kontrola průběhu nákladu a dokumentace.
 •  Plombování nákladového prostoru.
 •  Instruktáž řidiče o průběhu doprovázeného transportu a komunikaci s doprovodem a monitorovací centrálou, včetně případné intervence policie nebo nestandardní situace.
 •  Vybavení nákladního vozidla příslušnou informační a komunikační technikou.
 •  Volba dopravně optimální trasy, určení zastávek, míst doplnění paliva a míst odpočinku v případě delšího transportu.
 •  Příprava na zajištění nákladu při stání.
 •  Navázání spojení – zvuk, obraz, monitorovací centrála, kamion.
 •  Zahájení dopravy s její průběžnou kontrolou až do cílové destinace dle plánovaného itineráře, řešení nestandardních situací, předávání informací monitorovací centrále, přepravci a dalším určeným subjektům. » Vyhotovení dokumentace k transportu, vyhodnocení a návrhy opatření ke zlepšení stavu.
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

Společnost G4S Secure Solutions (CZ) divize systémy poskytuje v soukromé i veřejné sféře projektování, instalaci, servis a monitoring bezpečnostních a slaboproudých systémů. Jejím hlavním úkolem je navrhnout a instalovat vhodné systémy k ochraně majetku před krádeží či ohněm i k ochraně duševních hodnot před průmyslovou špionáží. Služba je poskytována na bázi nejmodernějších security technologií od českých i světových výrobců a realizována týmem vysoce odborně vzdělaných a zkušených profesionálů. 

Poplachová, zabezpečovací a tísňová signalizace

Potřebujete zabezpečit svůj majetek, zvýšit bezpečnost osob a eliminovat škody způsobené krádežemi?

Máme pro Vás řešení s využitím nejmodernějších technologií, odpovídající aktuálním bezpečnostním hrozbám a plně v souladu s ČSN-EN. Drátové i bezdrátové, jednoduché i komplexní řešení.

Close circuit tv – kamerové systémy

Je pro Vás důležité mít přehled o aktuální situaci ve svém objektu, pozemku, areálu… výrobní hale? Potřebujete mít k dispozici podklady pro následné řešení bezpečnostních událostí a nebo pro jednání s Vaší pojišťovnou? Máme pro Vás řešení navržené a realizované s využitím kamerových systémů a záznamových zařízení nejmodernějších IP technologií včetně systémů pro analýzu obrazu. Vždy Vám pomůžeme při registraci systému na UOOU.

Elektrická požární signalizace a ER – evakuační rozhlas

Je pro Váš objekt předepsána instalace EPS, nebo potřebujete zvýšit požární zabezpečení Vašeho objektu, areálu, výrobní haly? Nebo byste rádi reprodukovali hudbu a informovali své zákazníky? Naši specialisté mají certifikaci pro všechny významné výrobce EPS systémů a mají také bohaté zkušenosti s jejich návrhem a instalací. 

Systémy kontroly vstupu a docházkové systémy

Potřebujete mít přehled o pohybu osob ve Vašem objektu, budově, areálu a zajištěn přístup jen odpovědných osob? Je pro Vás důležité, aby systém kontroly vstupu byl modulární, a mohl tak bez problémů „růst“ s Vašimi potřebami, a chránil tak Vaše investice? Požadujete jednotný systém pro Vaše objekty, pobočky, provozy… ať se nachází kdekoli na světě? Máme pro Vás řešení v podobě integrovaného bezpečnostního a přístupového systému AMAG. Připravíme pro Vás také řešení s využitím ostatních světových výrobců těchto systémů.

Pult centrální ochrany

Potřebujete operativní zásah v případě narušení Vašeho objektu, areálu či pozemku? Máte speciální požadavky na režim zásahu? Chcete eliminovat škody vzniklé narušením objektu, haly či areálu? Preferujete jednoho partnera jako dodavatele této služby kdekoli na území ČR? Řešením je pro Vás připojení Vašich systémů na PCO. V souladu s Vašimi potřebami a požadavky pro Vás připravíme režimová opatření pro případ zásahu. 

 

Poskytujeme i servis a revizi bezpečnostních systémů.

Man in an office

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení

Buďte v kontaktu s naším obchodním týmem

Pokud máte zájem o podrobnější informace k našim službám, vyplňte kontaktní formulář.

Po obdržení vašeho formuláře přesměrujeme váš dotaz na nejvhodnějšího obchodního zástupce.

Děkujeme, Vaše G4S.

Kontaktní formulář

W2L G4S Website:
Business Unit Entity Code:
Děkujeme!

Váš dotaz byl přijat a obchodní zástupce G4S se vám co nejdříve ozve.

^