Skip to main content

Posouzení rizik G4S

Riziko je důsledkem hrozby nebo nebezpečí. Rizika způsobují poškození, zničení nebo znemožnění přístupu k aktivu a mají dopad na vlastníka aktiva.
Posouzeni Rizik G4S
co zahrnuje bezpečnostní posouzení?

1. Příprava na bezpečnostní průzkum – studium materiálů, sběr informací, zjištění problému
2. Fyzická prohlídka týmu G4S s klientem přímo v objektu – zaměřena komplexně na objekt, respektive na problematickou část
3. Analýza bezpečnostního prostředí objektu (lokalita, identifikace zdrojů rizik, dostupnost, přístupnost)
4. Charakteristika referenčního objektu (činnost firmy, bezpečnostní politika, pohled z hlediska bezpečnosti)
5. Posouzení aktuálního stavu systému ochrany objektu
6. Proces posuzování bezpečnostních rizik, který vychází z aktuálního stavu ochrany, zahrnuje:

» Vytvoření seznamu identifikovaných bezpečnostních rizik

» Analýzu bezpečnostních rizik  

» Hodnocení bezpečnostních rizik

7. Optimalizační návrhy na snížení bezpečnostních rizik formou vhodných bezpečnostních opatření

8. Cenová nabídka

Pomocí našeho jedinečného přístupu založeného na individuálním posouzení rizik pomáháme našim klientům vytvářet, přizpůsobovat a rozvíjet programy řízení a zmírňovat bezpečnostní rizika, která můžou ohrozit chod společnosti.

Vše provádíme prostřednictvím rozhovorů o rizicích, při nichž zkoumáme skutečné bezpečnostní potřeby vaší organizace. To nám umožňuje identifikovat bezpečnostní rizika a dostupné možnosti, které pomohou tato rizika zmírnit.

Abychom vám pomohli odpovědět na tyto otázky, můžete se připojit k našemu bezplatnému online posouzení rizik společnosti G4S.

Vyplněním tohoto formuláře budete moci lépe porozumět bezpečnostním rizikům vaší organizace a získáte pevný základ pro tvorbu bezpečnostního programu a strategie.

Vyzkoušejte si naše bezplatné posouzení rizik G4S.

^