Skip to main content

SLUŽBY FYZICKÉ OCHRANY

Našim službám důvěřují a spoléhají na ně nejvýznamnější společnosti na trhu v oblasti bankovnictví, retailu, ale i vládní a státní instituce.

G4S nabízí různé druhy služeb fyzické ochrany:

G4S_guard_woman

1. Fyzická ostraha objektů:

G4S se specializuje zejména na ostrahu:

 • průmyslových, logistických nebo technologických areálů
 • bankovních a finančních institucí
 • státních úřadů nebo ambasád
 • obchodních a administrativních center
 • objektů kritické infrastruktury (letiště, energetika, státní hmotné rezervy)
 • kulturních a historických objektů
 • retailových řetězců a maloobchodů
 • rozestavěných staveb
 • obcí

2. Recepční služby - reprezentativní vystupování recepční G4S v rámci recepce zákazníka, evidence návštěv, pošty nebo vozidel, možnost komunikace v cizím jazyku apod.  

3. Služba mobilní hlídky - mobilní hlídky jsou poskytovány formou hlídek v rámci regionu/oblasti se zaměřením na řešení různých typů mimořádných událostí na pokyn operátora dohledového centra G4S. Cílem je zajistit rychlý dojezd a zásah. Mobilní hlídku poskytujeme i samostatně pro rozsáhlé objekty nebo areály. Služba je vybavena zásahovým vozidlem, takticky vystrojena a proškolená k provádění zásahu a poskytování 1. pomoci.   

4. Služba sdílené fyzické ostrahy - služba je poskytována např. pro vícero obchodních jednotek v rámci jednoho objektu nebo lokality s cílem zajistit preventivní přítomnost bezpečnostního pracovníka na místě v různé četnosti a intervalech. Služba je řízena buďto přímo z místního pracoviště ostrahy (velínu klienta) nebo může být propojená přímo s dohledovým centrem G4S a odtud také koordinovaná. Zásah je prováděn na základě příjmu informací z připojených bezpečnostních technologií nebo na základě požadavku/přivolání zástupce nájemní jednotky.

5. Ostraha sportovních, kulturních nebo firemních akcí - Event security

6. Fyzické doprovody vozidel - služba je poskytována pro účely doprovodu zejména, ale nikoli výhradně nákladních vozidel s hodnotným zbožím neoznačeným vozidlem s posádkou bezpečnostních pracovníků G4S. Celý proces převozu je nepřetržitě monitorován a kontrolován na dohledovém centru G4S i doprovodnou mobilní jednotkou.

7. Detektivní služby - služba zjišťování informací o protiprávném jednání nebo ověřování informací pro zákazníka.

8. Mystery shopping - služba je určena zejména pro retailové jednotky se zaměřením na kontrolní nákupy, práci místní služby fyzické ostrahy, pokladních, zaměstnanců prodejny apod.

9. Preventivní požární hlídky - služba je poskytována prostřednictvím proškolených (dle požárního řádu zákazníka) požárních preventistů. Služba je určena pro účely prevence proti vzniku požáru, dohledu nad dodržováním předpisů požární ochrany a provádění nutných opatření v případě vzniku požáru. 

G4S_guarding_man

G4S nabízí pokrytí různých bezpečnostních pozic:

 • Recepční
 • Bezpečnostní pracovník - strážný
 • Bezpečnostní pracovník - strážný se zbraní nebo se psem
 • Bezpečnostní pracovník - preventista (COVID-19)
 • Pracovník zásahové skupiny
 • Detektiv
 • Bezpečnostní kontrolor

  (kontrola technologických zařízení, odečty, váha, materiál, zavazadla,…)

 • Detekční bezpečnostní pracovník rentgenových a detekčních zařízení
 • Operátor bezpečnostních systémů a technologií (bezpečnostní velín)
 • Operátor bezpilotních prostředků (dronů)
 • Kustod (pro galerie a muzea)
 • Vedoucí ostrahy objektu
 • Bezpečnostní supervisor
 • Mobilní hlídka (pro daný objekt nebo oblast)
G4S_security_man

G4S využívá moderní vybavení a technologie:

Naši pracovníci jsou dle svého zařazení a dle smluvní dohody s klientem vybaveni různými moderními technologiemi a prostředky, které povyšují službu fyzické ostrahy na vyšší úrovňový standard výkonu služby i na vyšší úroveň bezpečnosti klienta.

 • TouchGuard - nástroj fyzické ostrahy pro on-line kontrolu obchůzkové činnosti s evidencí mimořádných událostí, kontroly bdělosti, možností odeslání poplachového signálu na dohledové centrum G4S, GPS tracking pozice strážného, zadávání úkolů, atd.)
 • KPIs modul - online hodnocení kvality výkonu služby a metodické školení
 • KPIs modul - online evidence vozidel a návštěv
 • Klíčové hospodářství – online evidence výdeje klíčů
 • Elektronická recepční – moderní technologie zajištění recepční služby v elektronické podobě
 • Různé dopravní prostředky při ostraze areálů – zásahové vozidlo, segway, tříkolka, apod.
 • Bezpilotní prostředky (drony) - pro rozsáhlé areály
 • Mobilní klienty bezpečnostních systémů - aplikace na mobilním telefonu - kamerový systém, interkomy, apod.
 • Osobní kamery s nahráváním činnosti nebo mimořádných událostí v rámci objektu zákazníka
 • Komunikační prostředky
 • Analytické nástroje s využitím umělé inteligence pro zefektivnění činnosti služby operátora bezpečnostních systémů a technologií na konkrétním objektu
G4S_sec_technologies

Proč využívat služby fyzické ochrany od G4S:

 • Nabízíme zázemí a garanci největší mezinárodní bezpečnostní skupiny v oblasti fyzické ostrahy
 • Naši pracovníci procházejí každý jednotlivě vstupní bezpečnostní prověrkou a jsou pravidelně proškolováni
 • Můžeme střežit objekty pracovníky s požadovanou prověrkou a certifikátem Národního bezpečnostního úřadu
 • Máme propracovaný motivační KPI’s systém pro pracovníky založený na průběžném vyhodnocování kvality výkonu služby
 • Využíváme moderní nástroje, které digitalizují službu a umožňují tak zákazníkům online přehled o bezpečnostní situaci
 • Naše fyzická ostraha je nepřetržitě propojená s naším certifikovaným dohledovým a poplachovým přijímacím centrem
 • Před nástupem na novou zakázku realizujeme bezpečnostní průzkum, na základě kterého dokážeme doporučit nejvhodnější způsob a variantu služby fyzické ostrahy včetně doporučení na úpravu nebo doplnění bezpečnostních opatření
 • Používáme léty prověřené a funkční metodické postupy a instrukce pro výkon služby
 • Nabízíme možnost využití náhradního plnění
 • Disponujeme unikátními pojistnými podmínkami, které chrání nás i klienta
 • Našim službám důvěřují a spoléhají na ně nejvýznamnější společnosti na trhu z oblastí bankovnictví, retailu, ale i vládní a státní instituce a subjekty kritické infrastruktury státu

Man in an office

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení

Buďte v kontaktu s naším obchodním týmem

Pokud máte zájem o podrobnější informace k našim službám, vyplňte kontaktní formulář.

Po obdržení vašeho formuláře přesměrujeme váš dotaz na nejvhodnějšího obchodního zástupce.

Děkujeme, Vaše G4S.

kontaktní formulář

W2L G4S Website:
Business Unit Entity Code:
Děkujeme!

Váš dotaz byl přijat a obchodní zástupce G4S se vám co nejdříve ozve.

^