Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak G4S Secure Services (CZ), a.s. zpracovává a chrání vaše osobní údaje. G4S zpracovává vaše údaje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“), zákona č. 502 ze dne 23. května 2018 a nařízení EU o ochraně údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Zpracování informací

Když zpracováváme vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Máte právo na přístup k vašim informacím, které o vás máme
  • Máte právo na opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných informací o vás
  • Máte právo na odstranění vašich údajů, které o vás máme. Vyhrazujeme si však právo uchovat informace, pokud to vyžaduje zákon.
  • V některých případech máte právo omezit zpracování vašich informací, např. pokud si myslíte, že tyto informace nejsou správné
  • Máte právo na předání svých údajů jiné organizaci
  • Máte právo vznést námitku proti určité formě zacházení, např. ve vztahu k marketingu
  • Máte právo vznést námitku proti automatickému zpracování informací

G4S upozorňuje, že pokud se objeví odkazy na jiné stránky, neneseme za ně žádnou odpovědnost. Nejsme také odpovědní za zásady ochrany osobních údajů a cookies těchto stránek. G4S proto odkazuje na čtení zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie na propojených webech.

Se všemi informacemi, ke kterým poskytnete přístup, bude zacházeno důvěrně.

Zveřejnění informací

Společnost G4S nesděluje vaše informace třetím stranám bez vašeho souhlasu, pokud není přímo stanoveno zákonem nebo rozsudkem jinak. 

Uchovávání informací

G4S uchovává informace tak dlouho, jak je to nutné k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Společnost G4S však může uchovávat informace kratší nebo delší dobu, pokud to vyžaduje zákon.

Bezpečnost

G4S ukládá vaše data co nejbezpečněji, protože neustále přijímáme technická, fyzická a organizační opatření potřebná k zabezpečení vašich dat.

Snažíme se chránit vaše data před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením, nedovolenou manipulací a jakýmkoli jiným neoprávněným přístupem. 

^