Skip to main content

Bezpečnostní poradenství

G4S je globální leader v oblasti integrovaných bezpečnostních řešení. Bezpečnostní poradenství dlouhodobě realizujeme pomoci vlastních metodik.
bezpecnostni_poradenstvi_1

Služby bezpečnostního poradenství

Každé bezpečnostní řešení začíná správným pochopením bezpečnostních rizik.

Analytické služby:

 • Bezpečnostní posouzení je prvním a základním krokem při vytvoření bezpečnostního projektu ochrany objektu. Lze aplikovat  na již stávající opatření v organizaci, případně ve fázi projekce nových objektů a záměrů dané organizace. Bezpečností posouzení realizujeme ve čtyřech vzájemně propojených okruzích: Režimová a organizační opatření, výkon fyzické ostrahy, bezpečnostní technologie (resp. STO) a mechanické zábranné systémy.
 • Bezpečnostní audit - Cílem bezpečnostního auditu je vyhodnocení a porovnání stávajících bezpečnostních opatření s existující technickou normou resp. bezpečnostní politikou dané organizace. Neoddělitelnou součástí je i posouzení bezpečnostních rizik. Bezpečnostní audity zpracováváme v oblasti:

Škol a školských zařízení dle technické normy ČSN 73 4400,  Kritické infrastruktury dle technické normy PNE 734450-2-1. Další dle potřeb zákazníka.

 • Penetrační testy systému ochrany objektu, resp. testy systému ochrany objektu realizujeme pro účely ověření aktuálních bezpečnostních opatření. Smyslem je vytvoření několik plánů/způsobů vniknutí do referenčního objektu s cílem dostat se do zájmové oblasti resp. improvizovat útok na referenční objekt.

Výsledkem je zpracování zprávy.

Konzultace - Analytické služby jsme schopní poskytovat i formou konzultací při řešení konkrétní problematiky ve Vaši organizaci.

bezpecnostni poradenstvi 3

Metodika, řízení projektů a kontrola kvality:

 • Zpracování bezpečnostních směrnic a procedur
 • Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti (Security)
 • Řízení bezpečnostních projektů
 • Metodické nácviky reakce na bezpečnostní incidenty
 • Vnitřní kontroly (pomoci online modulu KPI’s)

Výhody bezpečnostního poradenství G4S:

 • Specialisti a auditoři G4S – odpovídající kvalifikace a dlouholeté zkušenosti
 • Individuální přístup
 • Vlastní metodika založená na dlouholetých zkušenostech G4S
 • Disponujeme globální sítí specialistů a know-how G4S Academy

Oblasti kde bezpečnostní poradenství aplikujeme:

 • Kritická infrastruktura, výrobní podniky, administrativní objekty a měkké cíle

Buďte v kontaktu s naším obchodním týmem

Pokud máte zájem o podrobnější informace k našim službám, vyplňte kontaktní formulář.

Po obdržení vašeho formuláře přesměrujeme váš dotaz na nejvhodnějšího obchodního zástupce.

Děkujeme, Vaše G4S.

Kontaktní formulář

W2L G4S Website:
Business Unit Entity Code:
Děkujeme!

Váš dotaz byl přijat a obchodní zástupce G4S se vám co nejdříve ozve.

^