Skip to main content

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

G4S si uvědomuje svoji etickou odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, investorům, místním společenstvím a dalším partnerům.

Jako druhý největší soukromý zaměstnavatel na světě, který působí ve více než 90 zemích, si G4S plně uvědomuje svoji etickou odpovědnost vůči společnosti.

Bereme v úvahu hospodářský a sociální dopad našeho podnikání, včetně vlivu na životní prostředí, a snažíme se maximalizovat výhody a minimalizovat jakýkoli negativní dopad našeho působení.

Hrajeme také významnou roli v životě stovek tisíc lidí - a to jak přímo prostřednictvím zaměstnání a našich vztahů se zákazníky a dodavateli, tak i nepřímo prostřednictvím naší účasti ve skupinách, v nichž naši zaměstnanci žijí a pracují.

Hlavním úkolem naší strategie je bezpečí našich zákazníků, jejich majetku a široké veřejnosti. Naše každodenní činnost se proto odráží v zodpovědnosti, kterou chceme přispět k větší bezpečnosti celé společnosti.

Přestože náš přístup k dodržování zásad podnikatelské etiky je dán kodexem, je to právě výkon, obětavost a nasazení našich zaměstnanců, které tvoří skutečný základ, na nichž je postaven náš přístup k sociální odpovědnosti.

^