Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

G4S si uvědomuje svoji etickou odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, investorům, místním společenstvím a dalším partnerům.

Jako druhý největší soukromý zaměstnavatel na světě, který působí ve více než 90 zemích, si G4S plně uvědomuje svoji etickou odpovědnost vůči společnosti.

Bereme v úvahu hospodářský a sociální dopad našeho podnikání, včetně vlivu na životní prostředí, a snažíme se maximalizovat výhody a minimalizovat jakýkoli negativní dopad našeho působení.

Hrajeme také významnou roli v životě stovek tisíc lidí - a to jak přímo prostřednictvím zaměstnání a našich vztahů se zákazníky a dodavateli, tak i nepřímo prostřednictvím naší účasti ve skupinách, v nichž naši zaměstnanci žijí a pracují.

Hlavním úkolem naší strategie je bezpečí našich zákazníků, jejich majetku a široké veřejnosti. Naše každodenní činnost se proto odráží v zodpovědnosti, kterou chceme přispět k větší bezpečnosti celé společnosti.

Přestože náš přístup k dodržování zásad podnikatelské etiky je dán kodexem, je to právě výkon, obětavost a nasazení našich zaměstnanců, které tvoří skutečný základ, na nichž je postaven náš přístup k sociální odpovědnosti.

Zpráva o CSR za rok 2017

 

 

Etický kodex G4S

Etický kodex je klíčovou součástí naší firemní kultury.

Filozofie podnikání G4S je postavena na souboru základních hodnot, které mají zásadní význam pro rozvoj a úspěch firmy. Jednou z těchto hodnot je integrita, což znamená, že nám ostatní důvěřují, že děláme správné věci.

Etický kodex podnikání G4S popisuje klíčová pravidla, jak by se měli chovat všichni naši zaměstnanci. Je závazný pro všechny firmy skupiny G4S.

Tento dokument je pravidelně revidován tak, aby odpovídal aktuálnímu obchodnímu modelu a oblastem našeho podnikání.

Přečtěte si: Etický kodex podnikání a Politika ISŘ G4S Secure Solutions

Kontakt

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Logo firmy G4S

G4S

Na Košince 2257/9 Praha 8 180 00
^