Skip to main content

Historie G4S

Mezinárodní skupina G4S poskytuje svým zákazníkům služby již více než 100 let.
Historie firmy

g4s působí v ČR od roku 1990

V roce 1901 založil Marius Hogrefe v Dánsku společnost s názvem Kjøbenhavn Frederiksberg Nattevagt. O téměř 115 let později se tato společnost, která dnes nese název G4S, vypracovala na největšího poskytovatele bezpečnostních řešení na světě. V současné době působí v 95 zemích světa a zaměstnává přes 585 000 lidí.

1990
3. října 1990 byla GROUP 4 SECURITAS a.s. zapsána jako jedna z prvních bezpečnostních agentur na území bývalého Československa. Již od svých počátků zaznamenala obrovský růst a stala se brzy jedním z největších a nejrespektovanějších poskytovatelů cashových a bezpečnostních služeb v zemi.
První poskytovanou službou byl od roku 1990 „guarding“ (hlídání, ostraha).

1991
S jarem 1991 přijíždí první tři pancéřovaná vozidla, která jsou využívána pro službu přepravy hotovosti. Započal intenzivní výcvik, školení posádek i manažerů.

1992-1998
Prudký vývoj v letech 1992-1998 sebou nese budování poboček po celé ČR. Otevírají se také Střediska zpracování hotovosti v Praze, Brně a Ostravě. G4S se stává lídrem v poskytování služeb přepravy a zpracování hotovosti, včetně obsluhy bankomatů (ATM).

2001
Akvizice společnosti Bankovní ochranná služba, a.s.

2004
V roce 2004 se mění obchodní jméno společnosti na Group 4 Falck a.s.

2006 
září 2006 se opětovně mění vlastnická struktura, čímž se oddělí jednotlivé oblasti podnikání a vznikají samostatné akciové společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. a G4S Security Services (CZ). a.s.

2007
Akvizice společnosti Brink´s C.L. ČR s.r.o.

2010
V souladu s celosvětovou strategií a sjednocením korporátní identity skupiny G4S nesou obě společnosti od listopadu 2010 nové názvy:
- G4S Cash Solutions (CZ), a.s.
- G4S Secure Solutions (CZ), a.s.


2011 
V roce 2011 oslavily obě společnosti 20 let společného působení na českém trhu bezpečnostních služeb.

2020

V roce 2020 došlo k rozdělení společnosti na Brinks a G4S Secure Solutions (CZ), a.s. G4S nabízí komplexní bezpečnostní řešení. Tým našich specialistů zajišťuje celou škálu služeb, například ostrahu osob a majetku či instalaci a správu bezpečnostních systémů. Využíváme mezinárodní know-how a 30 let zkušeností z českého trhu. Díky tomu můžeme svým klientům poskytnout špičkové zabezpečení na světové úrovni.


Kontakt

neváhejte nás kontaktovat:

G4S

VYSKOČILOVA 1422/1A, PRAHA 140 00
^