Skip to main content

Historie G4S

Mezinárodní skupina G4S poskytuje svým zákazníkům služby již více než 100 let.
Historie firmy

G4S působí v ČR od roku 1990

V roce 1901 založil Marius Hogrefe v Dánsku společnost s názvem Kjøbenhavn Frederiksberg Nattevagt. O téměř 115 let později se tato společnost, která dnes nese název G4S, vypracovala na největšího poskytovatele bezpečnostních řešení na světě. V současné době působí v 95 zemích světa a zaměstnává přes 585 000 lidí.

1990

3. října 1990 byla GROUP 4 SECURITAS a.s. zapsána jako jedna z prvních bezpečnostních agentur na území bývalého Československa. Již od svých počátků zaznamenala obrovský růst a stala se brzy jedním z největších a nejrespektovanějších poskytovatelů cashových a bezpečnostních služeb v zemi.
První poskytovanou službou byl od roku 1990 „guarding“ (hlídání, ostraha).

1991

S jarem 1991 přijíždí první tři pancéřovaná vozidla, která jsou využívána pro službu přepravy hotovosti. Započal intenzivní výcvik, školení posádek i manažerů.

1992-1998

Prudký vývoj v letech 1992-1998 sebou nese budování poboček po celé ČR. Otevírají se také Střediska zpracování hotovosti v Praze, Brně a Ostravě. G4S se stává lídrem v poskytování služeb přepravy a zpracování hotovosti, včetně obsluhy bankomatů (ATM).

2001

Akvizice společnosti Bankovní ochranná služba, a.s.

2004

V roce 2004 se mění obchodní jméno společnosti na Group 4 Falck a.s.

2006 

září 2006 se opětovně mění vlastnická struktura, čímž se oddělí jednotlivé oblasti podnikání a vznikají samostatné akciové společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. a G4S Security Services (CZ). a.s.

2007

Akvizice společnosti Brink´s C.L. ČR s.r.o.

2010

V souladu s celosvětovou strategií a sjednocením korporátní identity skupiny G4S nesou obě společnosti od listopadu 2010 nové názvy:
- G4S Cash Solutions (CZ), a.s.
- G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

2011

V roce 2011 oslavily obě společnosti 20 let společného působení na českém trhu bezpečnostních služeb.

2020

V roce 2020 došlo k rozdělení společnosti na Brinks a G4S Secure Solutions (CZ), a.s. G4S nabízí komplexní bezpečnostní řešení. Tým našich specialistů zajišťuje celou škálu služeb, například ostrahu osob a majetku či instalaci a správu bezpečnostních systémů. Využíváme mezinárodní know-how a 30 let zkušeností z českého trhu. Díky tomu můžeme svým klientům poskytnout špičkové zabezpečení na světové úrovni.

2021

Akvizice G4S společností Allied Universal, díky čemuž jsme se stali největší společností poskytující bezpečnostní služby na světě

^