Skip to main content

Cookies

Tyto zásady se vztahují na použití informací, které společnost G4S shromažďuje na webových stránkách G4S (nebo na jiných propojených stránkách G4S) během návštěvy našich stránek.
G4S logo

SOUKROMÍ A OSOBNÍ INFORMACE

Osobní informace (včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailu) shromažďujeme a používáme, abychom mohli:

•             odpovídat na dotazy nebo požadavky, které podáte

•             poskytovat služby jako je např. služba Upozornění e-mailem

•             zpracovávat objednávky nebo žádosti, které podáte

•             spravovat nebo jinak uskutečňovat naše závazky ve vztahu ke smlouvám, které s námi máte

•             předvídat a řešit problémy se službami, které dodáváme

•             Osobní informace nesdílíme s žádnou třetí stranou

Návštěvy jiných stránek

Tyto zásady se týkají stránek G4S.cz.  Jiné webové stránky společnosti G4S mohou obsahovat zásady, které se od těchto liší. Pokud navštívíte jiné webové stránky společnosti G4S, seznamte se s tím, jakými zásadami se příslušné stránky řídí.

Nemůžeme odpovídat za zásady a metody jiných webových stránek, i kdybyste:

•             webovou stránku třetí strany navštívili prostřednictvím naší webové stránky; nebo

se na naše stránky dostali pomocí odkazu na webové stránce třetí strany

Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami pro každou stránku, kterou navštívíte, a pokud máte jakékoli obavy nebo otázky, kontaktovali majitele nebo provozovatele takové stránky.

 

Více informací o našich zásadách získáte na kontaktu: group.communications@g4s.com

http://www.g4s.cz.com/cz/Site-Tools/Cookies-Policy

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tyto zásady se vztahují na použití informací, které společnost G4S shromažďuje na webových stránkách G4S během vaší návštěvy.

Co je „cookie“?

„Cookie“ je textový soubor, který obsahuje malá množství informací, které server ukládá do vašeho osobního počítače (PC) nebo mobilu, když navštívíte webovou stránku. Cookies jsou užitečné, protože webové stránce umožňují rozpoznat zařízení uživatele. Více informací o cookies naleznete na:

www.allaboutcookies.org   a

www.youronlinechoices.com

Existují různé druhy cookies s různými funkcemi, které umožní účinně navigovat mezi různými stránkami, pamatovat si preference, které jste webové stránce dali, a zlepšit vaši celkovou zkušenost s použitím příslušných stránek. Jiné se používají k tomu, že vám poskytují reklamu, která je více přizpůsobená vašim zájmům nebo měří počet návštěv různých stránek a určují nejpopulárnější stránky, které uživatelé navštěvují.

Soubory cookies jedné relace versus trvalé cookies

Některé cookies jsou do vašeho PC umístěny jen po dobu trvání návštěvy webové stránky a tyto cookies se nazývají cookies jedné relace. Jejich platnost automaticky vyprší, když zavřete vyhledávač. Jiný typ cookie ve vašem PC zůstane po určitou dobu. Tyto cookies jsou známé jako „trvalé“ cookies.

•             Cookies, které se používají na této stránce, jsou založené na pokynech Mezinárodní obchodní 

              komory pro kategorie cookies.

•             Nezbytně nutné

•             Výkonnostní

•             Funkční

•             Cílené

TYPY COOKIES, KTERÉ  POUŽÍVÁME

Nezbytně nutné cookies:

Tyto cookies umožňují služby, o které konkrétně žádáte. Pro typy cookies, které jsou nezbytně nutné, není nutný souhlas. Tyto cookies jsou nutné pro to, abyste se mohli po Webových stránkách pohybovat a využívat jejich funkce, jako je například přístup do zabezpečených oblastí Webových stránek.

Například tyto cookies:

•             si budou pamatovat informace, které jste vyplnili do formulářů, když jste se přesouvali na

              různé stránky v rámci jedné relace,

•             vás identifikují jako přihlášeného k Webovým stránkám

Tyto cookies o vás neshromažďují informace, které lze využít pro marketing nebo za účelem sledování vašeho pohybu po internetu. Tyto cookies se nepoužívají ke shromažďování informací, které by se daly využít k propagaci produktu nebo služeb nebo k tomu, aby si zapamatovaly vaše preference nebo uživatelské jméno nad rámec stávající návštěvy.

Přijetí těchto cookies je podmínkou užívání webových stránek, a pokud tedy tyto cookies deaktivujete, nemůžeme vám zaručit nebo předpovědět, jak se budou stránky během vaší návštěvy chovat.

„Nezbytně nutné“ cookies poskytované G4S:

Toto je seznam cookies, které jsme definovali jako „nezbytně nutné“.

•             "ASP.NET_SessionId" standardní cookies, které naše webové stránky vyžadují, aby fungovaly

•             "website #lang" standardní cookies, které zajišťují dostupnost stránek v různých jazycích dle

                požadavků

Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies sbírají informace o tom, jak naše webové stránky používáte, např. které stránky navštěvujete a zda narážíte na nějaké chyby. Tyto cookies používáme jen k tomu, abychom mohli naše stránky zlepšovat nebo měřit míry odezvy. Veškeré informace, které tyto cookies sbírají, jsou anonymní a v žádném případě nemají dopad na vaše soukromí. Potřebujeme je používat, abychom udrželi naše stránky efektivní a snadno použitelné a abychom mohli zlepšovat funkci našich stránek, pochopit, co naše uživatele zajímá, nebo měřit, jak účinné určité funkce našich stránek jsou.

Tyto cookies např. používáme k tomu, abychom získali statistické údaje o tom, jak se naše Webové stránky používají. Toto informace nikomu dalšímu nepředáváme. Výkonnostní cookies nám dále pomáhají zlepšovat naše webové stránky tím, že měří veškeré chyby, které se vyskytnou, nebo testují různé návrhy našich stránek.

V některých případech pro nás tyto cookies spravují třetí strany. Tam, kde cookies spravují třetí strany, mohou tyto strany příslušné údaje i používat, ale všechny údaje se shromažďují v anonymizované formě a používají se souhrnně.

Použitím našich stránek dáváte najevo, že souhlasíte s používáním „Výkonnostních“ cookies. Přijetí těchto cookies je podmínkou užívání Webových stránek, a pokud těmto cookies zamezíte, nemůžeme vám zaručit, jak se budou stránky během vaší návštěvy chovat.

Výkonnostní cookies, které tyto stránky poskytují:

•             Toto je seznam cookies, které klasifikujeme jako „výkonnostní cookies“

•             “__utma” standardní cookies google analytics, které se používají k získání anonymních

                statistik způsobu užití stránek

•             “__utmb”

•             “__utmc”

•             “__utmz”

Funkční cookies

„Funkční cookies“ se používají k poskytování služeb nebo k zapamatování nastavení a voleb, které děláte, aby vaše zkušenost s požíváním stránek byla čím dál lepší.

Například tyto cookies:

•             vám ukáží, když jste ke stránce přihlášeni

•             si zapamatují vaše přihlašovací údaje

•             si zapamatují nastavení, která jste použili, jako preference,

•             si zapamatují, zda jsme se vás již ptali, jestli chcete vyplnit dotazníkové šetření

•             měří návštěvnosti z různých webových stránek

Funkční cookies shromažďují neidentifikovatelné údaje. Při tomto procesu se neukládají žádné osobní údaje a informace, které se shromáždí, se používají pouze souhrnně. Občas některé informace sdílíme s našimi partnery za účelem poskytnutí služby na našich webových stránkách. Některé z těchto cookies pro nás navíc spravují třetí strany. V každém případě se ale informace sdílené s nebo shromážděné třetí stranou používají pouze za účelem poskytování služeb, produktů nebo funkcí a k žádným jiným účelům.

Funkční cookies, které tyto stránky poskytují:

Budeme shromažďovat pouze funkční cookies na základě vašeho výběru. Pokud použití cookies přijmete, příslušné informace shromáždíme ve funkčním cookie nazvaném „cookiesettings (nastavenícookie)“.

•             „cookiesettings (nastavenícookie)“ je cookie, které zaručí, že budeme shromažďovat cookies 

               dle vašeho souhlasu

Cílené cookies (na našich webových stránkách se nepoužívají)

Tyto cookies se používají za účelem poskytování reklamy, která lépe odpovídá vám a vašim zájmům. Používají se k tomu, aby omezili počet zhlédnutí inzerátu a pomohli měřit účinnost reklamní kampaně.

 

Na našich stránkách cílené cookies nepoužíváme.

JAK ZÍSKÁME VÁŠ SOUHLAS

Když naše stránky navštívíte poprvé, zobrazí se vám upozornění níže, které bude vyžadovat váš souhlas s používáním cookies:

„Naše webové stránky používají cookies, abyste měli s používáním stránek dobrou zkušenost, a umožňují nám naše stránky zlepšovat. Budete-li si stránky dále prohlížet, vyjadřujete tím souhlas s naším použitím cookies. Více informací o jednotlivých cookies, která používáme, a jak je rozpoznáte, se dočtete kliknutím zde Stránka cookies.“

Jakmile si toto upozornění přečtete a budete pokračovat s prohlížením našich webových stránek, souhlasíte s naším použitím cookies.

Nastavení prohlížeče

Cookies je možné z vašeho PC pomocí prohlížeče odstranit, ale bude to stále znamenat určité zhoršení služeb, kterých se vám dostane (např. nebudete mít přístup na stránku, kterou jste dříve personalizovali).

Prohlížeč vám umožní zvolit si, zda cookies přijmout, nepřijmout nebo zda budete před přijetím cookies upozorněni. To lze nalézt v pokročilých preferencích.

Pokud všechny cookies vymažete, budete muset preference s námi znovu aktualizovat.

Pokud použijete jiné zařízení, počítačový profil nebo prohlížeč, budete nám vaše preference muset sdělit znovu.

Tyto zásady se týkají stránek www.g4s.uk.com.  Jiné webové stránky společnosti G4S mohou obsahovat zásady, které se od těchto liší. Pokud navštívíte jiné webové stránky společnosti G4S, seznamte se se zásadami použití cookies pro stránky, které navštívíte.

Nemůžeme odpovídat za zásady a postupy jiných webových stránek, i kdybyste:

stránky třetí strany navštívili prostřednictvím naší webové stránky nebo se na naše stránky dostali pomocí odkazu na webové stránce třetí strany.

Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami každé stránky, kterou navštívíte, a pokud budete mít jakékoli obavy, kontaktovali vlastníka nebo provozovatele příslušné stránky.

 

Více informací o našich zásadách získáte na kontaktu: group.communications@g4s.com

^