Skip to main content

Apsaugos kursai

Norint dirbti apsaugos darbuotoju pirmiausia reikia išklausyti apsaugos kursus (apsaugos darbuotojo kursus) ir išlaikyti apsaugos darbuotojo egzaminą. Čia rasite informaciją apie tai, kiek kainuoja apsaugos kursai, kiek jie trunka, kur vyksta, kokia yra apsaugos darbuotojo mokymo programa ir pan.
Saugos tarnybos "G4S Lietuva" apsaugos darbuotojams apsaugos kursai - nemokami

Apsaugos kursai – kiek trunka?

Apsaugos kursai trunka 68 akademines valandas.

Kiek laiko (savaičių) truks kursai, priklauso nuo apsaugos darbuotojo mokymus organizuojančios įmonės – juos organizuoja profesinio mokymo įstaigos, specializuotos įmonės, organizuojančios įvairius mokymus, kai kurios saugos tarnybos.

Anksčiau saugos tarnyba „G4S Lietuva“ irgi organizuodavo apsaugos darbuotojo mokymus, tačiau nuo 2021-08-10 jų nebeorganizuoja – ir dėl apsaugos darbuotojo mokymų organizavimo bendradarbiauja su UAB „Saugos akademija“.

Apsaugos kursai – kur ir kada vyksta?

UAB „Saugos akademija“, su kuria bendradarbiauja saugos tarnyba „G4S Lietuva“ organizuoja apsaugos kursus 4 Lietuvos miestuose:

Teorinė dalis yra dėstoma pagal nustatytą tvarkaraštį nuotoliniu būdu, per internetą, jokia ypatinga programinė įranga nereikalinga. Praktiniai užsiėmimai vyksta konkrečiame mieste nurodytu laiku.  

UAB „Saugos akademija“ stengiasi organizuoti apsaugos kursus kas mėnesį.

Apsaugos kursai – mokymo programa

Apsaugos kursų mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis.

Teorinės dalies tikslas – supažindinti su reikalavimais apsaugos darbuotojams, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinė prievartos panaudojimo pagrindais, profesinės psichologijos pagrindais, tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose principais ir pan. 

Praktinės apsaugos kursų dalies tikslas – išmokyti būsimuosius apsaugos darbuotojus sulaikyti asmenį ir jį pristatyti į policijos įstaigą, išmokyti veikti kilus gaisrui ir kt.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas – kaip gauti

Išklausius apsaugos kursus, išlaikius egzaminą ir gavus apsaugos darbuotojo kursų baigimo pažymėjimą reikėtų kreiptis į policijos įstaigą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo. 

Jeigu planuojate įsidarbinti apsaugos darbuotoju saugos tarnyboje „G4S Lietuva“, mes suteiksime visą reikalingą informaciją ir pagalbą, kad apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo procesas būtų kuo sklandesnis.

Daugiau apie apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo procesą >>.

^