Skip to main content

Darbuotojų atestacija

Saugos paslaugų lyderė Lietuvoje bendrovė „G4S Lietuva“, užbaigusi kasmetinę greitojo reagavimo grupėje dirbančių darbuotojų atestaciją, skelbia, kad darbuotojų atestacijoje trečius metus iš eilės išlaikyti aukšti rezultatai. Šiemet buvo įvertinta 200 atestacijoje dalyvavusių apsaugininkų, beveik 90 proc. darbuotojų gavo teigiamą įvertinimą – panašiai tiek kiek pernai.

Saugos paslaugų lyderė Lietuvoje bendrovė „G4S Lietuva“, užbaigusi kasmetinę greitojo reagavimo grupėje dirbančių darbuotojų atestaciją, skelbia, kad darbuotojų atestacijoje trečius metus iš eilės išlaikyti aukšti rezultatai. Šiemet buvo įvertinta 200 atestacijoje dalyvavusių apsaugininkų, beveik 90 proc. darbuotojų gavo teigiamą įvertinimą – panašiai tiek kiek pernai.

„G4S Lietuva“ pastebi, kad tam, kad apsaugininkas galėtų atlikti savo pagrindinę užduotį – maksimaliai sumažinti kliento nuostolius − jis privalo būti puikios fizinės formos. Lapkritį užbaigtu vertinimu baigtas vieno svarbiausių saugos tarnybos padalinių darbuotojų tikrinimas. Buvo vertinami tie darbuotojai, kurie pirmieji skuba į incidento vietą ir realiai susiduria su grėsmėmis. Nuo šių žmonių kompetencijos neretai priklauso ne tik bendrovės klientų turtas, bet ir sveikata.

„Baigėme kasmetinę darbuotojų atestaciją. Kitos saugos bendrovės įprastai savo tokių mokymų neskelbia, net nežinome, ar kai kurios iš jų tokius vertinimus atlieka. Ši „G4S Lietuva“ atestacija vyko jau trečius metus iš eilės ir galima teigti, kad mūsų saugos darbuotojai rezultatus išlaikė aukštame lygyje. Kai kuriuose regionuose rezultatai kilo antrus metus iš eilės“, – įvertino bendrovės „G4S Lietuva“ Kompetencijos ugdymo centro vadovas Vygantas Ranonis.

Atestacijos metu buvo patikrintos greitojo reagavimo grupėje dirbančių darbuotojų tiek fizinės, tiek teorinės kompetencijos. Darbuotojų mokymai ir atestacijos grindžiami būtiniausiais gebėjimais, kurie darbuotojams yra būtini kasdieniuose darbuose. Greitojo reagavimo grupių darbuotojų kompetencija ir jų vertinimas skirstomas į kelias kategorijas:  fizinis pasirengimas, taktikos žinios, fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiai bei teorinės žinios. Anot V. Ranonio, vertinimas buvo privalomas visiems minėtiems darbuotojams.

Pirmąsias darbuotojų atestacijas „G4S Lietuva“ atliko dar 2011 metais. Šių metų atestacija atskleidė, kad palyginti su prieš kelerius metus atliktais vertinimais, šiemet gauti rezultatai – gerokai aukštesni. „G4S Lietuva“ specialistai pastebi, kad rezultatai itin pagerėjo Vilniaus, Kauno, Alytaus regionuose. Pastaruosiuose dviejuose rezultatai sparčiai kilo antrus metus iš eilės.
Teorinių žinių patikrinimo testą šiemet itin sėkmingai atliko Šiaulių regiono darbuotojai – 100 proc. jų gerai atliko užduotis, fizinio pasirengimo užduotyse pirmavo Vilniaus ir Kauno darbuotojai – visi darbuotojai jas įveikė sėkmingai. Fizinės prievartos panaudojimo užduotyse geriausiai pasirodė Kauno regiono personalo darbuotojai, visi iki vieno sėkmingai atitikę reikalavimus.

Greitojo reagavimo grupėse dirbantis personalas turi gebėti tinkamai vertinti kritines situacijas, operatyviai priimti sprendimus, mokėti profesionaliai panaudoti specialiąsias priemones, išmanyti atitinkamus įstatymus.
 
Greitojo reagavimo grupių darbuotojai, atvykę prie saugomo objekto, kuriame suveikė pavojaus signalas, privalo apžiūrėti objektą taip, kad pats būtų saugus, nenukentėtų nuo galimo užpuolimo bei maksimaliai padidintų galimybes sulaikyti įtariamą pažeidėją. Tam reikalingos specialios taktikos žinios, kurios yra dėstomos mokymų metu ir tikrinamos testu. Mokėjimas taikyti teorines žinias praktikoje tikrinamas praktinių užsiėmimų metu.
 
Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiai būtini norint sulaikyti besipriešinantį įtariamą pažeidėją. Todėl atestacijos metu kiekvienas darbuotojas turi atlikti po vieną, atsitiktine tvarka parinktą savigynos arba specialiųjų priemonių panaudojimo veiksmą.
 
Atestacijos metu darbuotojai atlieka tuos pratimus, kurie yra būtini tiesioginiam darbui atlikti. Pavyzdžiui, sulaikant sprunkantį įtariamąjį, svarbu yra greitis – laikomas 100 metrų bėgimo testas. Sulaikant besipriešinantį pažeidėją, svarbi yra plaštakų jėga, todėl atliekami specialūs matavimai. Be to, laikomas ir bendras rankų jėgos matavimo testas.

Atestaciją praeina tik tie darbuotojai, kurie negauna nė vieno neigiamo įvertinimo.

Saugos paslaugų lyderė Lietuvoje bendrovė „G4S Lietuva“, užbaigusi kasmetinę greitojo reagavimo grupėje dirbančių darbuotojų atestaciją, skelbia, kad darbuotojų atestacijoje trečius metus iš eilės išlaikyti aukšti rezultatai. Šiemet buvo įvertinta 200 atestacijoje dalyvavusių apsaugininkų, beveik 90 proc. darbuotojų gavo teigiamą įvertinimą – panašiai tiek kiek pernai.
^