Skip to main content

Esamiems naudotojams – nauja EPT sutartis nuo 2023-02-01

Reaguodami į klientų užklausas ir siekdami apsaugoti esamus savitarnos naudotojus nuo sistemos sutrikimų dėl kenkėjiškų kitų asmenų veiksmų, taip pat atsižvelgdami į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekomendacijas dėl taikytinų standartinių sąlygų Mano G4S savitarnos svetainės paslaugomis besinaudojantiems fiziniams asmenims, patikslinome kai kuriuos Elektroninių paslaugų teikimo (toliau – EPT) sutarties punktus, susijusius su saugos tarnybos teisėmis ir klientų atsakomybe. Nauja sutarties redakcija esamiems savitarnos naudotojams įsigalios nuo 2023 m. vasario 1 d.
G4S - atnaujinama savitarnos sutartis

Nauja savitarnos sutartis – kas keičiasi?

Pabrėžiame, kad elektroninių paslaugų teikimo (naudojimosi Mano G4S savitarnos svetaine) sąlygos nesikeičia: Jūs ir toliau galėsite nemokamai gauti elektronines sąskaitas ir naudotis Mano G4S savitarnos svetaine (peržiūrėti bei apmokėti sąskaitas, tikslinti savo duomenis ir pan.), kaip ir iki šiol.

Esminės EPT sutarties sąlygos, kurios buvo pakoreguotos:

1) patikslintos saugos tarnybos „G4S Lietuva“, kaip elektroninių paslaugų teikėjo, teisės (kokiomis sąlygomis gali būti keičiamos sutarties sąlygos) ir aplinkybės, kurioms esant saugos tarnyba gali laikinai blokuoti ar apriboti kliento prieigą prie Mano G4S);

2) patikslinta kliento atsakomybė – įtrauktas naujas punktas, pagal kurį klientai įsipareigoja tyčia netrikdyti ir kitaip nekenkti svetainės veiklai, nenaudoti Mano G4S kenkėjiškomis paskatomis ir tikslais. Taip pat įtrauktas naujas punktas dėl kliento atsakomybės už Mano G4S vartotojų veiksmus ir patikslintas punktas dėl saugos tarnybos tarnybos teisės nedelsiant nutraukti EPT sutartį (tuo atveju, jeigu klientas kenkia svetainės veiklai ir nepašalina pažeidimo nustatyta tvarka);

3) įtrauktas naujas punktas, patikslinantis, jog saugos tarnyba neatsako už tai, kad klientas negali naudotis Mano G4S svetaine dėl gedimų telekomunikacijų tinkluose.

Kviečiame susipažinti su atnaujinta EPT sutarties redakcija, kuri esamiems savitarnos įsigalios naudotojams nuo 2023 m. vasario 1 d.

Jei sutinkate su nurodytais EPT sutarties pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Jei siūlomi pakeitimai Jums nepriimtini, turite teisę iki jų įsigaliojimo dienos (t.y. 2023-02-01) be jokių neigiamų pasekmių raštišku pranešimu nutraukti EPT sutartį su UAB „G4S Lietuva“. Nenutraukus EPT sutarties iki 2023 m. vasario 1 d., laikysime, kad siūlomi pakeitimai Jums priimtini ir su jais sutinkate.

Iškilus neaiškumų, prašome kreiptis į artimiausią saugos tarnybos „G4S Lietuva“ klientų aptarnavimo skyrių, el. paštu info@lt.g4s.com ar telefono numeriu +370 5 27 55880.

^