Skip to main content

Interim security manager

Deze formule is een kosteneffectieve formule die onze klanten de mogelijkheid biedt om op een doeltreffende manier om te gaan met beveiligingsrisico’s en te garanderen dat alle gerelateerde procedures, policy’s en trainingen actueel blijven zonder de kost van een voltijds personeelslid op managementniveau. 
Interim security manager

Deze formule is tevens bijzonder interessant om een snelle vervanging te voorzien bij het tijdelijk uitvallen van een security manager.

Om aan specifieke vragen van klanten tegemoet te komen, kunnen wij rekenen op een multidisciplinair team van experten met uiteenlopende genoten opleidingen en expertises. Gaande van ingenieurs elektronica over juristen tot criminologen en veiligheidswetenschappers. Op basis van de vraag van de klant wordt één van deze medewerkers ingeschakeld als security manager in uw onderneming. 

Ten slotte kan deze formule nuttig zijn voor klanten omdat een expert met heel wat ervaring in verschillende sectoren op een neutrale manier advies geeft over de actuele beveiliging van de onderneming.

Concreet zal de security manager het nodige doen om de security bij de onderneming tot het gewenste niveau op te krikken.

Taken security manager

  • Het aansturen van een team bewakingsagenten of een security departement.
  • Het uitvoeren van risicoanalyses
  • Het ontwikkelen van een security awareness campagne
  • Het uitschrijven of reviseren van policy’s, procedures
  • Het geven van security of security gerelateerde thema’s
  • Het implementeren van bepaalde systemen of tools
  • Het uitvoeren van security audits
 
^