Skip to main content

Veiligheidsanalyse – Security audit

Dit product is bedoeld voor klanten die een grote waarde schenken aan de veiligheid en beveiliging van hun producten, mensen en infrastructuur. Deze grondige studie toont aan hoe de klant op een doeltreffende manier de security kan optimaliseren.
Veiligheidsanalyse – Security audit

Dit gebeurt aan de hand van een systematiek die ontwikkeld werd door G4S Training & Consultancy. Deze systematiek is gebaseerd op de ISO-31000:2018 en het Effects Based Security Design (EBSD). Hierbij wordt het advies geformuleerd op basis van een uitgebreide risicobeoordeling. 

Deze risicobeoordeling houdt onder andere rekening met: 

 • Inbraak en intrusie
 • Sabotage
 • Daden van terrorisme
 • Agressie extern/intern

Op basis van deze risicobeoordeling en de ‘as-is’ situatie worden adviezen geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget en de ‘risk-appetite’ van de klant. Advies kan bestaan uit:

 • Architecturale inplanting van veiligheidsinfrastructuur en “hot spots”
 • Toegangscontrole
 • CCTV
 • Bewaking
 • Melding & meldkamers
 • Beveiligingssoftware
 • Beveiligingshardware
 • Security- en noodprocedures
 • Kanalisering flow van leveranciers en personeel

Daarnaast kunnen specifieke audits worden uitgevoerd voor de transport- of de havensector, met name:

 • Authorized Economic Operator (AEO)
 • International Ship and Port facility Security Code (ISPS)
  Voor wie Resultaat
 

Management & securityverantwoordelijken van grote ondernemingen of KMO’s.

G4S Training & Consultancy Services levert u een rapport op maat af, met daarin een inventarisatie en een risicoanalyse en aanbevelingen.

G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar toe. 

 

 
^