Skip to main content

Toegangscontrole

De perimeter van uw bedrijf is waar bedreigingen uw onderneming pijn kunnen doen. Ook uw bezoekersbeheer is een hoeksteen van uw beveiliging. Toegangscontrole is daarom van essentieel belang voor elke type bedrijf.
Access Control

Bij grote systemen is toegangscontrole veelal de kern van het geïntegreerde systeem. Als toegangscontrole technologie correct wordt gebruikt, kan uw bedrijf inspelen op intelligente beveiliging.

Uw objectief bepalen

De belangrijkste vragen die u als bedrijf moet stellen zijn:  
 • Wie wenst u toegang te verlenen? Identificeer personen en/of voertuigen.
 • Waar wenst u toegang te verlenen? Creëer security zones binnen uw bedrijf.
 • Wanneer wenst u toegang te verlenen? Bepaal tijdschema waarbinnen personen uw bedrijf mogen betreden.

Op basis van bovenstaande antwoorden kunnen we u zo goed mogelijk helpen en kijken we eerst en vooral samen naar de noden van uw bedrijf. Op die manier bieden we u een gepaste oplossing en zorgen we dat de toegangscontrole niet ten koste gaat van het comfort van medewerkers en bezoekers.

Een modern toegangscontrolesysteem bevat idealiter

 • Software
 • Legitimaties/badges
 • Uitgangsknop
 • Deurschakelaar
 • Panneel/besturing
 • Toegangsbarrière
 • Lezer 
 • Vergrendelingsapparatuur

Toegangscontrole wordt vaak gecombineerd met andere technieken zoals nummerplaatherkenning en camerabewaking. Daarnaast is het mogelijk de toegangscontrole zo te implementeren dat het gelinkt is met andere bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld werktijdregistratie van de medewerkers. Optimale veiligheid en efficiëntie gaan zo hand in hand.

Resultaat

 • Gecontroleerde toegang voor bevoegd personeel
 • Minder veiligheidslekken
 • Eenvoudige check-ups en een gezondere omgeving
 • Flinke tijdsbesparing
 • Sneller en efficiënter ID-beheer
 • Betere compliance rapportering
 • Performantere controlekamer
 • Beter gemachtigde bewakingsagenten

Uw voordelen

   
Safe data Uw goederen en data zijn beschermd tegen het kopiëren/stelen van data (IT bestanden)
een persoon Uw medewerkers zijn beschermd tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden
door open Alle in- en uitgangen worden 24/7 bewaakt
toegang badge Eenvoudige toegang via badge of smartphone
issues icoon Snelle handeling in geval van incidenten
lijst icoon Handig overzicht van iedereen die binnen- en buiten gaat in uw bedrijf

Waarom voor G4S als veiligheidspartner kiezen? 

   
  We zijn het enige beveiligingsbedrijf dat volgende zaken biedt:
 • De mogelijkheid om technologie van meerdere leveranciers te integreren in één enkele oplossing. Dit vereenvoudigt de toeleveringsketen en zorgt voor een duidelijke verantwoordelijkheid voor projectoplevering.

 • Ervaring met het selecteren van de juiste technologie, rekening houdend met budget en prestatie-eisen.

 • Bewezen succesvolle nationale en internationale projectoplevering in de wereld van toegangscontrole.

 • Projectopleveringsteams die het gewend zijn om strikte deadlines en de hoogste niveaus van veiligheidsmachtiging te respecteren.

 • Ongeëvenaarde wereldwijde aanwezigheid: geknipt voor bedrijven die ontwerp, implementatie en contractbeheer van oplossingen willen kopiëren naar verschillende sites.

 • De belofte om geschikt, gekwalificeerd en ervaren personeel (SQEP) in te zetten om de systemen te ontwerpen, installeren en testen.

 • Een ijzersterke veiligheidscultuur ingebed in onze manier van werken, gekoppeld aan welomschreven Safe Systems of Work (SSOW).

Nieuwsgierig naar meer?

Download onze toegangscontrole gids die u helpt te begrijpen waarop u moet letten bij een nieuw toegangscontroleproject en die toelicht waarom elk initiatief deel zou moeten uitmaken van een geïntegreerd beveiligingsprogramma.

^