Skip to main content

G4S Belgium sluit een structureel partnerschap met vzw BIN-Kenniscentrum

G4S Belgium, marktleider in België inzake private veiligheidsdiensten, gaat de groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunen die zich verenigd hebben in de vzw BIN-Kenniscentrum. G4S Belgium zal als flexibele en constructieve partner binnen het integraal veiligheidsbeleid helpen met het verzamelen en delen van goede praktijkvoorbeelden, het opmaken van een starterspakket voor nieuwe BIN’s en de vereniging bijstaan bij de organisatie van het jaarlijks BIN-event en de ontwikkeling van een communicatieplatform.

G4S wil een flexibele en constructieve partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid op verschillende niveaus, inclusief het veiligheidsbeleid ontwikkeld door lokale besturen, Politie en Justitie. 

“Een integraal veiligheidsbeleid  vergroot het vertrouwen van de burger. Alle relevante actoren inzake veiligheid – dus ook de BIN’s - worden betrokken in de verschillende schakels van het beleid. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier worden ingezet en kan een optimaal resultaat bereikt worden. De sector van de private veiligheid kan hierbij een ondersteunende en complementaire rol innemen voor de overheden in de preventieve, ondersteunende en administratieve taken die geen kerntaken zijn“, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director van G4S Belgium.

Hij voegt eraan toe: “Buurtinformatienetwerken verhogen het veiligheidsgevoel en bevorderen de sociale controle via hun integrale benadering van preventie. De actieve participatie van de burger binnen zijn woon-en werkomgeving is een belangrijke schakel in het geheel. G4S Belgium zal daarom als partner van het BIN-Kenniscentrum actief meewerken en steun verlenen aan de doelstellingen van de vzw.“
Een integraal veiligheidsbeleid  vergroot het vertrouwen van de burger. Alle relevante actoren inzake veiligheid – dus ook de BIN’s - worden betrokken in de verschillende schakels van het beleid. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier worden ingezet en kan een optimaal resultaat bereikt worden"
Jean-paul van avermaet, managing director g4s belgium
^