Skip to main content

Toegangscontrole in praktijk

Toegangscontrole is een essentieel onderdeel van elk geïntegreerd beveiligingsprogramma. Bij grote systemen is toegangscontrole veelal de kern van het geïntegreerde systeem. Als toegangscontroletechnologie correct wordt gebruikt, kan uw bedrijf inspelen op intelligente beveiliging.

De verschillende delen van uw gebouw bevatten telkens andere elementen van uw toegangscontroleoplossing. Elk element heeft een specifieke functie en speelt tegelijk een belangrijke rol in het totale beveiligingsprogramma. 
Toegangscontrole G4S

Handhaving van snelheidslimieten

Verkeersstromen beheren en snelheidslimieten handhaven op uw site is niet evident, maar wel cruciaal voor de veiligheid van uw medewerkers. ANPR-camera’s identificeren snel hardrijders en opstoppingen.

Doeltreffend parkingbeheer

Toegangscontrolesystemen kunnen ANPR koppelen aan een goedgekeurde lijst met nummerplaten die toegang hebben tot een bepaalde parking zodat men geen parkeerwachters moet inzetten. Men kan gelijkaardige systemen aanwenden om maximumsnelheden af te dwingen.

Toegang op afstand

Bedrijven die vaak leveringen of bezoekers ontvangen buiten de normale openingstijden, kunnen de kosten van bemande beveiliging niet altijd verantwoorden. Dankzij toegangscontrolesystemen met bewaking op afstand moeten er geen bewakingsagenten aanwezig zijn op de site.

Biometrie

Biometrische gegevens verzekeren een veilige toegangscontrole omdat we ze niet kunnen delen met anderen. Hieronder vallen technologieën zoals gezichts- en irisherkenning, handpalm- en vingerafdruklezers. De toepassing van Biometrie moet beoordeeld worden in kader van de heersende wetgeving.

Anti-passback en anti-tailgating

Toegangscontrole wordt soms omzeild als medewerkers hun toegangskaart doorgeven of de deur voor iemand openhouden. Voor zones die een hoog beveiligingsniveau vereisen, biedt een mantrap (sluis) een mogelijke uitkomst.

Gerichte dubbele authenticatie

Voor gebieden met een hoog beveiligingsniveau kan dubbele identificatie vereist zijn, eventueel met behulp van een mantrap-systeem. Indien nodig kan dit met contactloze toegang worden gerealiseerd.

Doeltreffende compliance rapportering

Compliance rapportering kan een essentieel onderdeel zijn van een toegangscontrole- of geïntegreerd systeem. Zowel om gegevens te verstrekken die de kans op inbreuken verminderen, als om industrienormen na te leven en boetes te vermijden.

Monitoring van bezettingsgraad

Via analyses van de toegangscontrolesoftware kunnen het aantal in- en uitgaande bewegingen geteld worden binnen een bepaalde ruimte. Zo voorkomt men overschrijding van de maximale bezettingsgraad.

Contacttracing

Gebruik de toegangscontroledatabase om te identificeren waar in geval van pandemie positief geteste mensen geweest zijn, en met wie ze contact hadden.

Efficiënt ID-beheer

Ontoereikend ID-beheer kan de voordelen van een goed toegangscontrolesysteem teniet doen, bijvoorbeeld als ex- medewerkers nog bevoegdheden hebben. Goed uitgewerkte systemen kunnen worden geïntegreerd met andere bedrijfsapplicaties zoals de salarisadministratie. Zodra iemand van de loonlijst wordt gehaald, verliest die persoon meteen zijn beveiligingsrechten.

Contactloze toegang

Door de coronapandemie wil men infectieoverdracht via oppervlakken tot een minimum beperken. Er  bestaan heel wat frictieloze lezers die de gezondheid en veiligheid verzekeren – zónder de toegangscontrole in het gedrang te brengen. Typische voorbeelden zijn kaartlezers, hand swipe-lezers, mobiele login- lezers, biometrische lezers, touchless-knoppen en gezichtsherkenning.

Uitgebreid bezoekersbeheer

Er kunnen systemen ontworpen worden die bezoekers ‘veilige’ routes laten volgen en hosts in het bedrijf automatisch verwittigen van hun aankomst. De toegangsrechten van gasten kunnen worden verwijderd als hun bezoek is afgelopen. De systemen kunnen ook een oproeplijst verstrekken in geval van brand.

Nieuwsgierig naar meer?

Download onze toegangscontrole gids die u helpt te begrijpen waarop u moet letten bij een nieuw toegangscontroleproject en die toelicht waarom elk initiatief deel zou moeten uitmaken van een geïntegreerd beveiligingsprogramma.

^