Skip to main content

[PB] World Security Report 2023

BRUSSEL, 13 september 2023 - Belgische bedrijven zullen het komende jaar meer last hebben van werknemers die gevoelige bedrijfsinformatie lekken dan enig ander land in Europa, zo blijkt uit het nieuwe 'World Security Report' van G4S.
World Security Report persbericht

Belgische bedrijven het meest getroffen door werknemers die gevoelige informatie lekken

1.775 Chief Security Officers (CSO's) uit 30 landen en werkzaam bij grote, wereldwijde bedrijven met een totale omzet van meer dan 20 biljoen dollar hebben deelgenomen aan het allereerste 'World Security Report'.

Het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie zal in de komende 12 maanden de grootste interne bedreiging voor de veiligheid zijn, onthullen 42% van de CSO’s in België. Dit ligt ruim boven het wereldgemiddelde (36%), het Europese gemiddelde (30%) en een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar (30%). 

CSO's in andere onderzochte Europese landen beoordeelden deze interne dreiging met 36% in Nederland, 31% in het Verenigd Koninkrijk, 30% in Denemarken, Frankrijk en Duitsland, 24% in Estland en 17% in Oostenrijk.

Economische onrust zal naar verwachting het grootste algemene veiligheidsrisico vormen dat 48% van de in België gevestigde bedrijven het komende jaar zal ervaren. Dit is hoger dan het Europese gemiddelde (42%) en het op één na hoogste cijfer in Europa, na Nederland (49%). Sociale onrust is met 40% de tweede grootste dreiging voor de Belgische bedrijfsveiligheid. Als gevolg van deze stijging in economische onrust, verwachten CSO's dat de dreiging van economische criminelen bijna zal verdubbelen in de komende 12 maanden (28%).

Diefstal en kwaadwillige beschadiging van bedrijfseigendom zijn volgens 26% van de respondenten dan weer de meest waarschijnlijke externe bedreigingen voor de veiligheid in het komende jaar. Dit is beide aanzienlijk hoger dan de Europese gemiddelden van 18% en 19%.

De studie toont ook aan dat Belgische bedrijven momenteel enkele van de minst geavanceerde technologieën gebruiken in hun beveiligingsactiviteiten in Europa. En ondanks dat CSO’s het gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën in de komende 12 maanden willen verhogen, zullen Belgische bedrijven nog steeds ver achterblijven in vergelijking met het globale gemiddelde.

Bruin Bourgois, Managing Director van G4S Belgium, France, Luxembourg reageert: "De economische onzekerheid heeft zijn weerslag op mensen en CSO’s verwachten dan ook dat de dreiging van insiders en economische criminelen zal toenemen. Nu de rente stijgt, voelen mensen hun financiën krapper worden. CSO's en bedrijfsleiders moeten anticiperen op de insider-dreiging van ontevreden of gedesillusioneerde werknemers die mogelijk snel geld willen verdienen door privé- en vertrouwelijke informatie te lekken en/of fysieke bedrijfseigendommen te stelen. Sommige werknemers hebben moeite om de ernstige gevolgen voor het bedrijf en hun collega's in te zien.

Als bedrijven zich niet aanpassen en niet meer gebruik gaan maken van geavanceerde technologieën, zullen ze onnodig blootgesteld worden aan aanvallen van zowel binnen als buitenaf, en dat in een tijd waarin veiligheidsdreigingen blijven toenemen. Bedrijfsleiders moeten hun CSO’s ondersteunen en investeren in de juiste veiligheidstechnologieën om hun mensen, informatie en bezittingen te beschermen."

Stephane Verdoy, Regional CEO van G4S Europe, zei: "Meer dan ooit worden veiligheidshoofden geconfronteerd met risico's en bedreigingen die worden veroorzaakt door geopolitieke spanningen en economische druk. 

De illegale inval van Rusland in Oekraïne vorig jaar heeft schokgolven van ontwrichting veroorzaakt die veiligheidsleiders zorgen baren. Dit blijkt uit de verwachting van toenemende economische onrust in de komende 12 maanden.

De topprioriteit van elke Chief Security Officer moet de veiligheid en beveiliging van hun medewerkers, klanten, gegevens en bedrijfsmiddelen blijven."

Andere belangrijke bevindingen uit het 'World Security Report' zijn onder andere:

Beveiligingsbedreigingen en -incidenten

 • Hacktivisme (28%), diefstal van intellectuele eigendom (24%) en inbraak (18%) werden allemaal meer ervaren in België dan de gemiddelden voor de wereld en Europa en hoger dan elk ander onderzocht land in Europa in de afgelopen 12 maanden.
 • Incidenten van externe fraude (8%) werden aanzienlijk minder ervaren dan de gemiddelden voor de wereld en Europa (respectievelijk 23% & 21%). Het was ook lager dan enig ander land in Europa.

Technologie in beveiliging

 • Belgische bedrijven gebruiken momenteel de meest minimale of basale technologie in hun beveiligingsoperaties in Europa. In de komende 12 maanden hopen ze dit percentage terug te brengen van 44% naar 36% - maar dit zal nog steeds ruim boven het regionale en mondiale gemiddelde liggen (respectievelijk 27% en 22%). 
 • Bedrijven zullen de komende 12 maanden ver achterblijven bij het wereldgemiddelde (52%) voor het gebruik van geavanceerde en opkomende technologie. Slechts 38% van de CSO's verwacht een vorm van biometrie, gezichtsherkenning of AI en machine learning in hun beveiligingsactiviteiten te hebben opgenomen.
 • In de komende vijf jaar hoopt 40% van de respondenten meer AI-bewakings- en controlesystemen te gebruiken dan enig ander Europees land na Oostenrijk (54%).
 • Respondenten noemden onderhoudskosten als de grootste belemmering om nieuwe beveiligingstechnologie te implementeren (36%), gevolgd door implementatiekosten (34%) en gebrek aan interne expertise (32%). 

Mensen in veiligheid

 • 78% van de CSO's ziet de werving van veiligheidsprofessionals als een uitdaging voor de komende vijf jaar, lager dan het wereldwijde en Europese gemiddelde (beide 84%) en alle andere onderzochte Europese landen, behalve Frankrijk (72%).
 • Iets hoger dan het mondiale en regionale gemiddelde (respectievelijk 53% en 52%) beschouwt 54% van de maatschappelijke organisaties het aanhouden van gekwalificeerd en ervaren beveiligingspersoneel als een grote uitdaging.
 • 44% is het er helemaal mee eens dat sociale vaardigheden in een beveiligingsprofessional belangrijker zijn dan fysieke krachtattributen.

Toekomst van beveiliging

 • 88% is het ermee eens dat hun budget voor fysieke beveiliging de komende 12 maanden zal stijgen - gelijk aan het wereldwijde gemiddelde en hoger dan in het VK, Duitsland en Nederland.
 • 84% verwacht dat het aantal fysieke beveiligingsbedreigingen de komende 12 maanden zal toenemen.
   
  Benieuwd om het volledige World Security Report te lezen? Download deze via worldsecurityreport.com.  
   
 
^