Skip to main content

Veiligheid & beveiliging: twee complementaire concepten

Vaak worden ze met elkaar verward, maar de concepten veiligheid en beveiliging vullen elkaar aan en onderscheiden zich door de aard van de risico’s die moeten worden bestreden.
Security and safety

Zowel veiligheid als beveiliging verwijzen naar de bescherming van mensen en eigendommen. Toch vertonen ze aanzienlijke verschillen die niet zonder gevolgen zijn voor de keuze van de te implementeren beveiligingsoplossingen.

Het onderscheid is gebaseerd op de opzettelijke of onopzettelijke aard van de bedreigingen.

   Beveiliging - Security  Veiligheid - Safety
  Dit duidt alle middelen aan die gericht zijn op het voorkomen van kwaadwillige handelingen. Deze kwaadwillige vrijwillige handelingen zijn bedoeld om schade te veroorzaken zijnde: diefstal, fraude, terroristische aanslagen,… Dit brengt alle preventiemiddelen tegen accidentele risico's samen. Er kunnen technische, fysieke, chemische of milieurisico’s zijn, maar de oorzaak daarvan is altijd onvrijwillig. Het gaat hierbij onder meer om natuurrampen, arbeidsongevallen, technische branden, enz.

Door dit onderscheid kunnen we beveiliging kwesties beter begrijpen. Beveiliging is een doel dat moet worden bereikt, omdat het tot doel heeft een omgeving te creëren waarin kwaadwillige handelingen onmogelijk zijn. Veiligheid is een toestand die moet worden gehandhaafd, omdat deze tot doel heeft mensen en eigendommen te beschermen tegen ongevallen en incidenten.

 

Dit kan ook interessant voor u zijn:

Integrated security Integrated security Risk assessment Risk Assessment
^