Skip to main content
Privacy G4S

Privacy

Beleid gegevensverwerking van G4S Belgium

G4S neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In het pdf-documenten dat u hieronder kan downloaden, legt G4S Belgium uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u terecht bij onze privacy officer, via privacy.gdpr@be.g4s.com.

^