Bijkomende informatie

Infos

Bijkomende informatie over:

Voorstelling van de opleidingsinstelling

G4S Training & Consultancy Services, is het competence center van de mondiale G4S Groep voor security en safety. Met een erkenning van de FOD Binnenlandse Zaken als opleidingsinstelling en onderneming voor veiligheidsadvies (www.vigilis.be), is het gespecialiseerd in tal van opleidingen en het uitvoeren van audits met betrekking tot het veiligheidsvraagstuk in de breedst mogelijke zin. G4S heeft door haar jarenlange ervaring en talrijke klanten binnen zowel de overheids- als de privé sector de nodige expertise in huis om globale veiligheidsoplossingen te bieden.

Audit

Audit training

G4S is de aangewezen partner om een analyse uit te voeren van de mogelijke risico’s in uw onderneming.  Onafhankelijkheid en objectiviteit in het verlenen van advies staan bij G4S centraal. In samenspraak met de klant wordt de insteek van de audit bepaald, zodat er steeds op maat gewerkt wordt. Verschillende facetten van safety en security kunnen onder de loep genomen worden: van wetgeving tot bouwtechnisch. 

De methodiek die gehanteerd wordt bij het uitvoeren van audits, volgt de ISO-normen 31010 en 31000. De volgende stappen worden doorlopen:

1. Identificatie van de te beschermen assets;
2. Risico identificatie;
3. Huidige graad van beveiliging in kaart brengen;
4. Tegenmaatregelen aanreiken om de risico’s in te perken (bouwkundig, elektronisch, organisatorisch).

Het multidisciplinaire team van zowel interne als externe experten voorziet een geïntegreerd beeld van veiligheid, bewaking en beveiliging toegespitst op de situatie van de klant.

Andere vormen van consultancy liggen ook binnen de mogelijkheden van G4S. Enkele voorbeelden:

 • Opstellen van lastenboeken voor beveiliging en bewakingsopdrachten
 • Juridisch advies bij bewakingsopdrachten
 • Opstellen van nood- en interventieplannen (BCP)
 • Opstellen en evalueren van evacuatieprocedures
 • Analyse en bijsturing van bestaande (bewakings)procedures obv. geldende wetgeving
 • Mystery visits
 • Geven van seminaries, demonstraties

Training

G4S is gespecialiseerd in bepaalde materies om hierover opleidingen aan te bieden. Een educatief evenwicht tussen theorie en praktijk draagt bij tot de kwaliteit van de cursus. De brede waaier aan opleidingen, wettelijke en niet-wettelijke, kan in verschillende topics worden ondergebracht:

 • Security, fire & first aid
 • Safety 
 • Conflict & Agression Management
 • Compliancy

Training Asse

Niet-wettelijke opleidingen worden steeds op maat van de klant georiënteerd, vertrekkende vanuit een concrete vraag. De training wordt zodanig opgebouwd dat ze een aantal praktische tips en tricks voorziet die de deelnemers rechtstreeks kunnen toepassen op de werkvloer. De inzet van een acteur en simulaties schept de mogelijkheid om de aangeleerde inzichten verder in te oefenen in de praktijk. Door deze manier van werken te hanteren, wordt de transfer aan informatie zo groot als mogelijk gemaakt.
 

Onze missie en waarden 

Het is onze missie om als partner een toegevoegde waarde te zijn in flexibele training en consultancy diensten, teneinde mensen te ontwikkelen en organisaties te ondersteunen om professionele vaardigheden en kennis te verwerven in security & safety, conflict & agressie management en compliancy gerelateerde activiteiten.

 Waarden G4S

Onze didactiek 

Algemeen

Onze doelstelling is om een motiverende en interactieve opleiding aan te bieden door middel van praktijkgerichte situatieschetsen, oefeningen en simulaties.
Onze doelstelling is om « didactiek & vaardigheid » te verenigen zodat ze kunnen bijdragen op verschillende niveaus: 

 • Ontwikkelen van de individuele en groepsgebonden expressies
 • Verdieping van de technieken
 • Versmelting van kennis en de praktische know-how
 • Ontplooiing van de assertiviteit dankzij praktische oefeningen

Methodologie van onze opleidingen

Volgens onze didactiek worden de volgende elementen gebundeld: 

 • Visie van de opleidingsobjectieven : ze begrijpen en ze aanvaarden
 • Creëren van een band met de dagelijkse situatie
 • Inleiding tot het denkproces
 • Instellen van een autonoom moment
 • Deel uitmaken van een groep
 • Begeleiding bij moeilijkheden
 • In een sfeer van samenwerking

De bedoeling is een groepsgevoel te creëren voor de deelnemers terwijl de lesgever de opleiding goed blijft beheren. 

Steunteam voor lesgevers

Bij G4S Training & Consultancy Services staan onze klanten centraal, maar willen we tot een win-win situatie komen door speciale aandacht te geven aan onze lesgevers. 

Om deze relatie te verkrijgen, leggen we de nadruk op enkele basisprincipes & -regels, zoals de deontologie, integriteit en discretieplicht. 

Onze lesgevers worden ondersteund door een team voor zowel inhoudelijke als pedagogische vragen. Ook worden ze bijgestaan door externe medewerkers, die specialist zijn in nauwverwante domeinen. 

Om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen, volgens onze lesgevers regelmatig bijscholingen om zijn methodologie te verfijnen of om zijn kennis te verdiepen of te updaten. 

Onze lesgevers worden door de bevoegde overheden erkend vooraleer ze mogen lesgeven en beschikken over een blanco strafblad.

Infrastructuur en bereikbaarheid


G4S Training & Consultancy Services heeft in zijn hoofdkantoor in Asse, naast de burelen, 8 klaslokalen die elk tussen de 24 en 40 personen kan ontvangen, een simulatielokaal voor rollenspelen met betrekking tot de X-ray opleidingen, en een informaticalokaal met 20 PC’s. G4S Training & Consultancy Services bezit eveneens een tweede gebouw op de PIVO site uitgerust voor praktische (voornamelijk safety) opleidingen zoals werken met ademhalingsbescherming, werken in besloten ruimtes, …

Al de lokalen zijn uitgerust met het nodige lesmateriaal: een beamer en een bord. 

G4S kan gebruik maken van de moderne infrastructuur van PIVO (op dezelfde site als G4S) voor bepaalde opleidingen zoals brandoefeningen, evacuatieoefeningen, …
De opleidingssite van PIVO bestaat uit :

 • Een vuurhuis van drie verdiepingen waarbij oefeningen mogelijk zijn met echte branden of met nagebootste oefeningen voor bijvoorbeeld het gebruik van gasmaskers. 
 • Een gebouw met een oefenstraat bestaande uit nagebouwde huizen, een appartementsgebouw, een winkeltje, een café, … waar bijvoorbeeld evacuatieoefeningen of simulaties gehouden kunnen worden.
 • Een vuurplatform voor de opleidingen kleine blusmiddelen (met de nodige brandblussers en brandslangen) 
 • Een vuurplatform voor gevorderde opleidingen met vuuroefeningen gefocust op het industriële milieu. 
 • Een oefenplatform met een flashover container.
 • Een logistiek gebouw met een overdekt gedeelte voor oefeningen met betrekking tot het gebruik en het blussen van gevaarlijke producten. 
 • Een ruimte voor het oefenen van de self-defense technieken. 


De multifunctionele infrastructuur laat toe om alle situaties na te bootsen waar de bewakingsagent of veiligheidsagent mee in contact zou kunnen komen en om hem aan te leren hoe te reageren in zulke situaties. 

Indien de opleiding op locatie van de klant doorgaat, zal de klant voorzien dat de nodige infrastructuur aanwezig is. Dit houdt in dat er steeds minstens een klaslokaal en een beamer ter beschikking zal staan van de lesgever.

Kwaliteit van de dienstverlening

kwaliteit De kwaliteit van onze dienstverlening is zeer belangrijk voor G4S Training & Consultancy Services. Wij willen niet alleen de mening van de deelnemers kennen, maar ook van de klant. Daarom is G4S Training & Consultancy Services overgestapt op het gebruik van twee verschillende types van evaluatieformulieren. Met behulp van één evaluatieformulier peilen we naar de tevredenheid van de deelnemers en met behulp van het andere evaluatieformulier willen we het tevredenheidsniveau kennen van de opdrachtgever.

G4S Training & Consultancy Services tracht de kwaliteit van de dienstverlening eveneens te waarborgen door experten in te zetten met de nodige studie- en beroepskwalificaties en erkenningen van de FOD Binnenlandse Zaken. Ook de kwaliteit van onze rapporten, syllabi, presentaties en examens wordt te allen tijde gewaarborgd. Nieuwe reglementering, procedures of instructies worden onmiddellijk geïntegreerd. 

Het Kwaliteitslabel Secure Quality stelt eisen voorop aangaande alle aspecten van de bedrijfsvoering: bedrijfsorganisatie, kwaliteitsbeheer, integriteitsbeleid, middelenbeheer en dienstverlening. Het Secure Quality label is dus een extra garantie voor de kwaliteit en de gedegenheid van onze dienstverlening. Kwaliteitslabel
Qfor G4S Training & Consultancy Services is eveneens in het bezit van het kwaliteitslabel Qfor. Qfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot training- en consultingorganisaties en aanbieders van andere “knowledge based services”.

Op aanvraag kan u steeds informatie inwinnen betreffende het integriteitsbeleid van G4S. Gelieve ons voor de ethische code te contacteren via trainingservices@be.g4s.com of 02/451.62.00.

Erkenningen

IBZ logo

 

Erkenningen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

 Bewakingsactiviteiten Veiligheidsdiensten 

(Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan - B.S. 18/06/2018).

De opleiding leidinggevend personeel (strategisch en operationeel)

 • De bijscholing voor het leidinggevend personeel
 • De opleiding commerciële vertegenwoordiger
 • De basisopleiding bewakingsagent
 • De bijscholing bewakingsagent
 • De opleiding mobiele bewaking en interventie na alarm
 • De opleiding bescherming van personen
 • De opleiding alarmoperator
 • De opleiding beveiligd vervoer
 • De opleiding geldtelcentrum
 • De opleiding uitgaansmilieu
 • De opleiding winkelinspecteur
 • De opleiding vaststelling materiële feiten
 • De opleiding begeleiding van personen
 • De opleiding begeleiding van uitzonderlijk vervoer
 • De opleidingen gewapende opdrachten en schietoefeningen
 • De opleiding erfgoedbewaker
 • De opleiding havenbewaking

(Koninklijk Besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen.)

 • De opleiding veiligheidsagent
 • De opleiding leidinggevend personeel veiligheidsdiensten
 • De bijscholing voor veiligheidsagenten

(Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligings-ondernemingen en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingen (B.S., 29 december 1990), gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996.)

 • De opleiding van het leidinggevend personeel van de beveiligingsondernemingen
  De opleiding van het uitvoerend personeel van de beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen- en centrales
 • De opleiding van het uitvoerend personeel van de beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in installatie en het onderhoud van alarmsystemen- en centrales
 • De bijscholing van het leidinggevend personeel – korte en lange type
 • De bijscholing van het uitvoerend personeel conceptie van alarmsystemen – korte en lange type
 • De bijscholing van het uitvoerend personeel installatie en onderhoud van alarmsystemen – korte en lange type

Veiligheidsadvies

Gemeenschapswachten

(De wet tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid van 10 mei 1990.)

 • Erkenning als onderneming voor veiligheidsadvies

(Koninklijk Besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen.)

 • Vormingsattest gemeenschapswacht 

Erkenningen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Haven - Opleiding Port Facility Security Officer  (PFSO)

 • Luchthaven - Opleiding luchthavenbeveiliging KB 4 mei 1999

Erkenningen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Opleiding en bijscholing hulpverlener

 

Subsidies

G4S Training & Consultancy Services is een erkende opleidingsinstelling waarbij volgende financiële hulpmiddelen mogelijk zijn:

 KMO

Subsidies voor KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) uit de privésector waarvan de exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest is gevestigd. Deze dienst kan gebruikt worden voor alle opleidingen, behalve onze opleidingen en bijscholingen voor het uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de conceptie, de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en –centrales. Erkenningscode van G4S Training & Consultancy Services : DV.O101295. .

Deze subsidie is enkel voor werknemers die deel uitmaken van de KMO, dus niet voor stagiairs of interimmedewerkers. 

Meer info

 VDAB

G4S Training & Consultancy is erkend als opleidingsverstrekker voor de VDAB opleidingscheques. Dankzij deze opleidingscheques kunt u 50% van uw opleidingen of van de opleidingen van uw medewerkers betalen. Voorwaarden en bijkomende informatie.

 http://www.g4s.be/~/media/Images/Belgium/Article/FOD.png

Educatief verlof: Mogelijkheid voor de werkgever om een terugbetaling te bekomen van de opleidingsuren als educatief verlof bij het Ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid. (vanaf minstens 32u opleiding). Om het getuigschrift van regelmatige inschrijving en van nauwgezetheid" aan te vragen (nodig voor deze terugbetaling), gelieve dit aan te vragen om het moment van de inschrijving via het e-mailadres bookings.training@be.g4s.com. Meer info.

 http://www.g4s.be/~/media/Images/Belgium/Article/Vormelek.jpg

Mogelijkheid voor bedrijven uit de elektriciteitssector (onder PC 149.01) om subsidies te verkrijgen bij inschrijvingen in onze opleidingen en bijscholingen voor het uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de conceptie, de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en –centrales. Meer info.

 Constructiv

Bouwopleidingsfonds dat zich richt tot de werkgevers uit de bouwsector (PC 124). Meer info.

 

Mogelijkheid om onze opleidingen "logistiek" (interne transportmiddelen, magazijn en logistiek) en "veiligheid en welzijn op het werk" (brandbestrijding, EHBO, preventieadviseur, BA4-BA5,...) gratis of tegen een gereduceerd tarief te volgen voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 (arbeiders voedingsindustrie), PC 220 (bedienden voedingsindustrie), PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité bedienden -> enkel voedingsspecifieke opleidingen)

 Image result for chèque de formation région Wallone

Ook uitzendkrachten actief in PC 118 en 220 kunnen deelnemen aan dezelfde gunstige voorwaarden. Meer info. Mogelijkheid om onze opleidingen via “Chèques Formation Région Wallone” te subsidiëren, of per email.

Website Forem

 • Erkenningscode van G4S Training & Consultancy Services (Trainingsopleidingen): DV.O101295
 • Erkenningscode van G4S Support Services (Beveiligingsopleidingen): DV.O217287

G4S TRAINING & CONSULTANCY SERVICES NV

Poverstraat 75 blok 44 - 1731 Zellik (Asse)
^