Skip to main content

Medewerkers zijn de basis en de toekomst van het bedrijf

In 2016 lag bij G4S de focus op de organisatie efficiënter maken en deze voorbereiden op de toekomst. Daarbij spelen medewerkers een belangrijke rol. “Want zij zijn het kapitaal van ons bedrijf,” aldus HR-directeur Lidy van Hout.

G4S Nederland heeft in 2016 intensiever samengewerkt met de Europese G4S-groep en met divisies in andere landen. Lidy van Hout: “Op die manier hoeven we niet per land het wiel opnieuw uit te vinden en delen we best practices. Zo konden we een nieuwe bonus- en leaseregeling invoeren die aansluit bij wat binnen G4S internationaal gebruikelijk is.”

Op organisatorisch vlak stond afgelopen jaar in het teken van efficiency en operationele excellentie. Alle processen zijn tegen het licht gehouden en waar mogelijk efficiënter gemaakt. Commerciële en operationele verantwoordelijkheden werden dichter bij elkaar gebracht. Lidy: “Bij Training & Safety gaat bijvoorbeeld vaak een instructeur mee naar salesgesprekken waardoor we beter kunnen inspelen op vragen van klanten.”

Waarden uitdragen

In 2016 heeft G4S de vernieuwde waarden van het bedrijf wereldwijd binnen alle divisies onder de aandacht gebracht, zo ook in Nederland. Na de zomer stonden twee daarvan, respect en veiligheid, als eerste in de schijnwerpers. Lidy: “We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers met respect worden behandeld en ook respectvol met elkaar omgaan. Daarom zijn alle leidinggevenden getraind op respectvol omgaan met medewerkers.” De ‘Respect’-campagne richtte zich op het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten en discrimineren, en op waarden als samenwerken en kennis delen.

Omdat medewerkers het succes van G4S bepalen is ook nadrukkelijk ingezet op hun veiligheid. Een uitwerking daarvan was de (her)introductie van de ‘Golden Rules of Safety’.  Iedere medewerker ontving een handzaam kaartje met de belangrijkste veiligheidsregels van het bedrijf. Lidy: “We streven ernaar elk werkoverleg te starten met een ‘safetymoment’ en op het intranet verschijnen maandelijks blogs over veiligheid, niet alleen op het werk, maar ook thuis en in openbare ruimtes.”

Feedback van medezeggenschap

G4S heeft verschillende ondernemingsraden en een centrale OR. “Medezeggenschap is belangrijk en waardevol”, zegt Lidy, “Iedere OR kan vanuit de eigen invalshoek kritische vragen stellen. Als je het beste wilt voor medewerkers en voor de organisatie heb je feedback nodig. De medezeggenschap helpt ons de balans te vinden tussen bedrijfsbelang en werknemersbelang.” In 2016 droegen de ondernemingsraden als verbeterpunt onder andere de communicatie met zieke medewerkers aan. Lidy: “Dat onderschrijf ik, goed contact tussen de leidinggevende en de zieke medewerker maakt de terugkeer op het werk na herstel vaak makkelijker.”

Om het herstel van zieke medewerkers te bevorderen zoekt G4S intern en bij klanten naar re-integratieplekken. “Dat lukt nog niet altijd”, erkent Lidy, “maar we boeken vooruitgang. Bijvoorbeeld door een re-integrant mee op pad te laten gaan met een mobiele surveillant tijdens sluitrondes. Klanten ervaren dat als positief en de medewerker doet weer mee in het arbeidsproces.” G4S startte een schuldhulpverleningstraject voor medewerkers met financiële problemen om te voorkomen dat zij om die reden uitvallen.

Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid

Aandacht voor werknemers uit zich wat Lidy betreft ook in functioneringsgesprekken. Leidinggevenden en medewerkers kunnen vaker het gesprek aangaan met elkaar over inzetbaarheid en vervolgstappen in hun loopbaan, vindt ze: “Op die manier blijven mensen zich ontwikkelen en vergroten we het talent binnen het bedrijf.” Zowel bij Cash Solutions als bij Secure Solutions is aandacht besteed aan managementtraining. Groepsleiders volgden een traject op het gebied van leiderschap. Vijf regionale en senior managers deden mee aan een Europees leiderschapsprogramma.

De verwachting is dat de innovatie binnen de beveiligingsbranche van invloed blijft op de processen. Bij Cash Solutions werkt G4S bijvoorbeeld voortdurend aan vernieuwing, zoals met vernieuwde cashmanagementoplossingen. Deze ontwikkelingen betekenen ook wat voor de medewerkers, aldus Lidy: “Vanuit het bedrijf moeten we blijven investeren in ontwikkeling en scholing. Het is belangrijk dat we onze toekomstvisie delen met medewerkers en hun ideeën serieus nemen. Aan de andere kant verwachten we dat mensen zelf gemotiveerd zijn om nieuwe vaardigheden te leren. Met elkaar blijven we bouwen aan een succesvolle en duurzame toekomst van G4S.”

Lidy van Hout
Lidy van Hout, HR directeur G4S Nederland

 

Terug naar overzicht
^