Skip to main content

Pořadatelé halových akcí se bojí. Nakupují bezpečnostní rentgeny ve velkém.


Praha, 4. září 2017 – Zájem o využívání bezpečnostních rentgenů ve všech oblastech prevence protiprávních činů v souvislosti se současnou bezpečnostní situací roste. Vyplývá to ze statistik společnosti G4S Secure Solutions, předního tuzemského poskytovatele bezpečnostních služeb v oblasti ochrany majetku a osob.
camera

Praha, 4. září 2017 – Zájem o využívání bezpečnostních rentgenů ve všech oblastech prevence protiprávních činů v souvislosti se současnou bezpečnostní situací roste. Vyplývá to ze statistik společnosti G4S Secure Solutions, předního tuzemského poskytovatele bezpečnostních služeb v oblasti ochrany majetku a osob. Mezi klienty firmy má o zmíněná zařízení zájem 100 % pořadatelů akcí konaných uvnitř a 80 % výrobních společností se speciálními komponenty. Zhruba 40 % je pak volí jako bezpečnostní řešení i pro složitější infrastruktury s vysokou koncentrací osob.

Bezpečnostní rentgeny umožňují vycvičenému operátorovi rozpoznat a identifikovat převážnou většinu nebezpečných nebo zakázaných předmětů v zavazadle či zásilce. Díky velkému množství zabudovaných funkcí jimi lze určit obsah zavazadla bez ohledu na tvar vložených předmětů. Poslední generace rentgenů rovněž automaticky označují organické hmoty, které jsou typické pro explozivní materiály. Na rozdíl od hojně používaných průchozích nebo ručních detektorů kovů, které nereagují na organické materiály nebo materiály s nízkým obsahem železa, lze v rentgenu izolovat věci v celé škále možných variací, a to jak podle materiálu, tak podle tvaru.

Spektrum využití bezpečnostních rentgenů je v současné době velmi široké. Kromě detekce zavazadel nebo zásilek v letecké dopravě, kde je jejich užití povinné, jsou používány i u vstupů do objektů s vysokou koncentrací osob i u přísně střežených infrastruktur.  

„Rentgeny se začínají hojně využívat také v obráceném směru, tedy pro detekci zavazadel osob, které opouštějí výrobní nebo skladové prostory, v případech, kdy je nežádoucí, aby dotyční vynášeli v zavazadlech jakékoliv předměty, které nevlastní nebo které je zakázáno vynášet. Zavedení RTG kontrol spolu s osobními kontrolami snižuje našim klientům ztráty až o 95 % v místech, kde jsou tyto kontroly prováděny,“ říká k jejich využití Lenka Nováková, Business Development Director společnosti G4S Česká republika.

Na kvalitě zabezpečení mají velký podíl také speciálně vycvičení operátoři. Ti v G4S absolvují výcvik opírající se o nejnáročnější požadavky zakotvené v dokumentech evropského společenství. Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení, které je platné maximálně šest měsíců. Po uplynutí této doby jsou operátoři opětovně přezkušováni z teorie i praxe.

Je však důležité nezapomínat, že vysoká efektivita bezpečnostních rentgenů je dána především kombinací všech detekčních metod a bezpečnostních kontrol. Nastavení pouhé kontroly RTG a ponechání ostatních rizik bez omezení nevede k ničemu,“ dodává Nováková. Jako vhodné doplnění bezpečnostních rentgenů tak společnost G4S nabízí například produkt ThruVis, který je dostupný v 19 evropských zemích. ThruVis dokáže detekovat skryté zbraně a výbušniny pod oblečením osob a zároveň nenarušuje jejich soukromí. Výhoda tohoto mobilního systému tkví mimo jiné v tom, že je schopen až pětkrát urychlit kontroly na festivalech, sportovních událostech či výstavách, ale přitom dokáže zachovat vysoký bezpečnostní standard. 

^