Skip to main content

Nová ISO certifikace G4S

G4S získala certifikáty ISO 27001:2006 a 14001:2005
logo

Společnost G4S Secure Solutions (CZ), a.s., jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů komplexních bezpečnostních řešení, úspěšně absolvovala proces certifikace systému environmentálního managementu a bezpečnosti informací. Potvrdila tak svou snahu o trvalé zvyšování kvality svých služeb s důrazem na maximální bezpečnost a ohledem na ochranu životního prostředí.

Pro certifikaci podle norem ČSN EN se G4S velmi intenzivně připravovala, prošla náročným, mnohaúrovňovým procesem. Systém, který byl při této příležitosti v G4S zaveden, bude nyní průběžně kontrolován vnitřními audity a jednou za rok také dozorovým auditem certifikační společnosti.

Garance maximální bezpečnosti

Udělení certifikace ISO 27001:2005 je dalším důkazem efektivity vnitřních procesů a jejich bezpečnosti. Tato skutečnost také přispívá k upevnění významné pozice G4S na českém trhu bezpečnostních služeb. „Bezpečnost informací je pro nás jednou z hlavních priorit,“ říká Magdaléna Válková, zástupce vedení společnosti pro jakost. „Našim zákazníkům nyní přinášíme další záruku, že naše vzájemná spolupráce je postavena na spolehlivosti, kvalitě, bezpečnosti a profesionalitě.“

G4S již dříve získala certifikaci systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Je také držitelem „Osvědčení o registraci pultu centrální ochrany“, které prokazuje, že pult centrální ochrany G4S splňuje požadavky aplikační směrnice ČAP P 103.

^