Skip to main content

Hotovostní platby v ČR tvoří 77 % transakcí, hodnota padělaných peněz loni překročila 2,5 milionu korun

Zatímco v České republice má 77 % všech peněžních transakcí hotovostní podobu, v zemích Evropské unie je to průměrně jen 60 %. V platbách bankovním převodem či kartou, které v tuzemsku drží mezi platebními nástroji druhé, respektive třetí místo, tak za zbytkem EU mírně zaostáváme. Vyplynulo to z globální zprávy společnosti G4S Cash Solutions, která je předním poskytovatelem cashových služeb spojených s manipulací s hotovostí. Zpráva mapuje aktuální stav peněžních prostředků a jejich přepravy v Evropské unii a analyzuje rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.
logo

Při manipulaci s hotovostí, která je u nás nejběžnějším platebním prostředkem, je ovšem třeba počítat se stálým rizikem padělků. Podle nejnovějších statistik České národní banky bylo v roce 2015 na území České republiky zadrženo celkem 2 383 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí. Jejich celková hodnota loni překročila 2,5 milionu korun. Dohromady v součtu s padělky cizích měn bylo zadrženo 5 301 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí.

Společnost G4S provozuje střediska na zpracování hotovosti v Praze a v Brně pro klienty z oblasti maloobchodu, stravovacích služeb či bankovnictví. V loňském roce zde zadržela téměř 400 kusů padělaných českých a eurových bankovek v hodnotě 450 000 korun.

Počet zadržených padělků meziročně klesl, avšak při přebírání bankovek je stále třeba věnovat pozornost jejich ochranným prvkům. Proto společnost G4S Cash Solutions začala nabízet kurzy na rozpoznávání bankovek a mincí, u nichž se vyskytne podezření na padělání nebo pozměňování, aby tak firmy, jejichž zaměstnanci přicházejí s měnou do styku, eliminovaly riziko převzetí falešné bankovky,“ uvádí Josef Svoboda, Managing Director G4S Česká republika.

Firmy mohou využít nabídku kurzů na rozpoznávání bankovek a mincí pro své zaměstnance, kteří provádějí pokladní operace a pracují s tuzemskými nebo zahraničními bankovkami. Během kurzu se účastníci dozvědí, jaké ochranné prvky se používají na papíru a v tisku korunových a eurových bankovek a mincí, jak vypadají nestandardně poškozené bankovky a jaká je platná legislativa v oblasti peněžního oběhu a ochrany. Na závěr si absolventi prověří nabyté znalosti formou praktického testu.

^