Skip to main content

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy se za poslední rok zvýšila o 72,3 procenta, zločiny se nevyhnuly 34 zemím v regionu EMEA...
Vehicle

Praha, 10. dubna 2017 – Během roku 2016 došlo k výraznému zvýšení kriminality v oblasti kamionové dopravy. Dle informací organizace TAPA, mezinárodního sdružení ochrany přepravovaného majetku, vzrostl počet krádeží oproti roku 2015 o 72,3 procenta. Nejvyšší ztráta činila 4 miliony eur a došlo k ní při krádeži šperků. Nejčastěji kradeným zbožím loňského roku byly potraviny a nápoje, které tvořily 10,6 procenta všeho odcizeného zboží. Společnost G4S v reakci nabízí službu kontroly pohybu vozidel a nákladu.                                

TAPA, mezinárodní sdružení ochrany přepravovaného majetku, které bojuje proti kriminalitě v dopravě, ve svém ročním shrnutí potvrdila nepříznivou tendenci neustále vzrůstajícího počtu zločinů v oblasti kamionové dopravy. Nevyhnuly se 34 zemím v regionu EMEA a jejich počet za loňský rok činil 2 611 s průměrnou ztrátou přesahující 68 tisíc eur. 87 zločinů bylo klasifikováno jako násilné.

Současná situace v bezpečnosti kamionové dopravy je značně alarmující. Způsob, jakým se mohou dopravci tomuto druhu kriminality co nejefektivněji bránit, spočívá v kombinaci několika bezpečnostních opatření. G4S v reakci na nepříznivý trend posledních let reagovala zavedením služeb v oblasti kontroly pohybu vozidel a nákladu, včetně detekční kontroly obsahu zásilek,“ komentuje situaci Lenka Nováková, Business Development Director G4S Česká republika.

V rámci služeb kontroly pohybu vozidel a nákladu, které G4S poskytuje, si klienti mohou vybrat jednak službu dálkového monitoringu vozidel, jednak i fyzický doprovod a monitoring vozidel GPS.

Dálkový monitoring vozidel zahrnuje například kontrolu přepravy již od samotného začátku, volbu optimální trasy či kontrolu již určené trasy. Zároveň služba zabezpečuje při zjištění nestandardní situace okamžité vyslání nejbližší mobilní hlídky či upozornění policie.  

Fyzický doprovod a monitoring vozidel GPS mj. zahrnuje provedení kontroly stavu vozidla před zahájením transportu, dozoruje a dokumentuje průběh nákladu a vybavuje vozidla příslušnou informační a komunikační technikou. Dále zajišťuje instruktáž řidičů o průběhu doprovázeného transportu a komunikaci s doprovodem a monitorovací centrálou, a to včetně případné intervence policie nebo jiné nestandardní situace. 

^