Skip to main content

Dohledové a poplachové přijímací centrum ve vztahu k videU

V G4S poskytujeme bezpečnostní služby formou „Integrated Security“, která spočívá zejména v optimální propojitelnosti bezpečnostních systémů a fyzické ostrahy.
dohledove a poplachove centrum foto

DPPC resp. v našem názvosloví „MC – monitorovací centrum“ je pracoviště se speciálním režimem, které přijímá zejména poplachový/tísňový signál z PZTS, EPS, videosignál z CCTV. V MC se shromažďuje množství důležitých dat a informací proto disponujeme MC, které je certifikováno dle ČSN EN 50518 1-3 (Dohledová a poplachová přijímací centra) a musí tak splňovat náročné požadavky, čímž se zajišťuje vysoká úroveň integrity a ochrany.

MC spojuje i výkon fyzické ostrahy a dokáže nepřetržitě monitorovat:

  • stav výkonu služby fyzické ostrahy pomoci výstupů z online obchůzkového a reporting systému, GPS tracking fyzické ostrahy.
  • osamoceného pracovníka „Lone Worker“
  • GPS tracking jakýchkoliv vozidel apod.

a to vše na základě potřeb zákazníka a stanovených postupů.

clanek4 

Video-analytické funkce v oblasti Security

Hlavním cílem MC v oblasti Security je detekce narušitele na hranici chráněného referenčního objektu, příjem poplachového signálu, jeho následná verifikace a reakce na danou situaci.

CCTV patří obecně mezi systémy s rapidním vývojem v oblasti SW aplikací. Díky kamerám vybavených s SW aplikacemi a jejích video-analytickými funkcemi je možné detekovat změny požadovaných stavů (např.: překročení nadefinované zóny/čáry, vstup do nadefinované zóny), které následně vyvolají „poplach“ operátorovi MC na zobrazovacím zařízení/monitoru.

Uvedeným stylem je tak možné okamžitě identifikovat „zdroj poplachu“ a operátorovi tak systém pomoci audio-videosignálu odhaluje přímo danou situaci. Kromě vizuální verifikace je možný i audio resp. světelný signál pomocí např. reproduktoru resp. reflektoru.  Narušitel je tak okamžitě vyrušený, resp. přímo kontaktovaný operátorem a s velkou pravděpodobností upustí od dalšího konání.   

Tento model je zejména určen pro výrobní objekty, logistické objekty, resp. další důležité uzavřené areály, kde je klíčová perimetrická ochrana. 

Další zajímavou funkcí je například detekce odložených předmětů, shromažďování davů, pád osoby apod. Dané funkce jsou využitelné pro Měkké cíle, které se vyznačují volným přístupem a velkou koncentraci osob. Pomoci detekce například zapomenutého vneseného předmětu (může se jednat o potenciální NVS) lze předejít případným incidentům resp. vysokým ztrátám.   

Pro měkké cíle je vhodná i analýza video záznamu, kde je možné filtrování pomoci např. typu předmětu, barvy, směru apod. Pro operátora to znamená snížení času vyhledávání v záznamu CCTV a případná rychlejší reakce.

clanek2 

Další využití je možné nalézt např. v marketingu resp. statistikách, kde je možné shromažďovat data počtu vstupujících osob resp. vozidel. Tzv. „Heatmapy“ můžou identifikovat kde se návštěvník v retailu nejvíce zdržuje apod.

Uvedené řešení MC tak v některých případech na referenčních objektech generuje i úsporu nákladů na počty stálé fyzické ostrahy. V končeném důsledku dochází k optimalizaci kvality výkonu služby a zároveň se tím posunují ochranné opatření na vyšší úroveň. 

V oblasti DPPC/MC a video-monitoringu včetně video-analytických funkcí máme velké globální a tuzemské zkušenosti. Je nutné a důležité poukázat na to, že každý referenční objekt má své požadavky, aktiva, procesy apod. Proto je optimální před instalací realizovat odborné bezpečnostní posouzení (včetně posouzení rizik), které je základem pro design/návrh funkčního bezpečnostního řešení. 

 

Ing. Pavel Nerheš

Project & Development Manager

G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Člen prezídia Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

^