Skip to main content

COVID-19 !aktualizováno!

Preventivní opatření G4S CZ proti šíření koronaviru. Oznámení společnosti.
Security officer wearing a vest

Pro zaměstnance:

 

VIDEO - JAK SI UŠÍT  VLASTNÍ ROUŠKU

 

Pro zákazníky: 

 

SECURE - Oznámení prevence koronaviru 03_2020

 
Vzhledem k aktuální situaci šíření koronaviru v ČR, přijala společnost G4S CZ následující ochranná opatření. Seznam je postupně aktualizován dle rozhodnutí krizového štábu G4S , který zasedá minimálně jednou týdně. G4S CZ bere riziko nákazy velmi vážně a přijímá následující opatření k ochraně zdraví, jak svých zaměstnanců, tak také svých zákazníků a dodavatelů.
 

1. Preventivní karanténa u zaměstnanců, kteří pobývali v Itálii nebo ostatních rizikových oblastech. 

2. Provádí se dezinfekce vzduchotechniky a klimatizací na střediscích zpracování hotovosti (dále jen SZH).

3. Roušky pro pokladní na SZH.

4. Rukavice pro pokladní SZH a bezpečnostní pracovníky ATM.

5. Nákup dezinfekčních gelů pro bezpečnostní pracovníky ATM. 

6. V rámci úklidu dezinfekce míst, kde by se mohl koronavirus přenášet (kliky).

7. Průběžně aktualizované informace pro zaměstnance (zásady osobní hygieny - přenos viru).

8. Omezení vstupu na pracoviště SZH všem externím subjektům, vstup povolen pouze v nezbytných případech až po podepsání prohlášení, které deklaruje minimalizaci rizika nákazy.

9. Prověření a mimořádná aktualizace všech plánů obnovy provozu /BCP/ na všech provozech.

10. Korporátně nařízeno zrušení všech mezinárodních služebních cest, školení, meetingů apod.

11. Možnost práce z domova - Home office.
^