Videó megfigyelő rendszerek (CCTV)

Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek közül napjainkban vitathatatlanul a legnagyobb tempójú fejlődést a videó megfigyelő rendszerek mutatják. Az elmúlt években az analóg képrögzítés és jeltovábbítás szinte teljesen a múlté lett, a digitális technológiák térnyerésével a műszaki paraméterek szinte naponta javulnak, a rendszerek rugalmassága, intelligenciája szintén rohamléptekkel fejlődik.

A digitális technológiát alkalmazó kamerák ma már akár több megapixeles folyama­tos állóképeket biztosítanak, a kamerákba épített képfeldolgozó intelligenciák, pedig nem csak az extrém megvilágítási körülmé­nyeket kezelik, hanem a központi képrögzítő és feldolgozó berendezéseket is képesek tehermentesíteni.
Így ma már a kamerák – köszönhetően a beépített nagyteljesítményű processzoroknak – további kiegészítések nélkül képesek rendszámot, arcot felismerni, objektumok elmozgatását vagy „ottfelejtését” detektálni, forgalmat számolni, forgalmi torlódást vagy rosszirányú mozgást érzékelni. Ezek a ka­merák szinte kivétel nélkül számítástech­nikai IP hálózatra csatlakoznak, ezzel lehetővé téve a képek továbbítását gyakor­latilag a világ bármely szegletébe. A képek továbbítására az utóbbi években több szab­ványos, igen hatékony, ugyanakkor kiváló képminőséget biztosító tömörítési eljárást dolgoztak ki, mely gazdaságosan használja fel a rendelkezésre álló informatikai sávszé­lességet és biztosít hosszú idejű tárolást.
A generációváltás természetesen nem hagyta érintetlenül a központi képfel­dolgozó és képrögzítő berendezéseket sem. Az analóg videó jeleket digitalizáló képrögzítőket egyre inkább IP hálóza­tra csatlakozó, nagy tudású és rögzítési sebességű hálózati képrögzítők váltják fel. Ezek a hálózati képrögzítők bárhol elhelyezkedhetnek egy-egy IP hálózaton belül, távolról a rögzített tartalmak elérhetők, a képrögzítők, pedig automatikusan he­lyettesítik egymást meghibásodás esetén. 
A merevlemezek kapacitásának rohamos növekedésével ma már tetszőlegesen hosszú ideig tárolhatók a felvételek, nagy képfelbontás és képfrissítési sebesség mellett is. Az IP alapú rendszerek kezelésére egyre nagyobb tudású szoftverek állnak rendelkezésre, melyek a kamerák képének megjelenítésén túl számos egyéb funkciót biztosítanak. Ilyenek lehetnek a kamerák távoli vezérlésének biztosítása, térképek megjelenítése, egyes vészhely­zetek (tömeg kialakulása, verekedés, rossz irányba haladó gépkocsi, otthagyott csomag, stb.) automatikus felismerése és az operá­torok figyelmeztetése.
A videó megfigyelő rendszereket kezelő operátorok másik időrabló tevékenysége a felvételekben egy-egy adott jelenet vissza­keresése. A korszerű rendszerek számos automatikus segítséget nyújtanak ebben. Egyre több szempont és paraméter áll ren­delkezésre, ami alapján a keresett néhány képkocka pillanatok alatt megtalálható a több ezer órányi felvétel között is. Képfelismerő intelligenciák például lehetővé tesznek olyan kereséseket is, hogy adott rendszám töre­déknek megfelelő vagy adott színű autókat keresi vissza a rendszer a felvételekben.
Az IP alapú videó megfigyelő rendszerek kiválóan illeszthetők egyéb felügyeleti szoft­verekhez, így igen nagyfokú integrációt biztosítanak, ezzel lehetővé téve minimális létszámmal egy-egy nagyobb méretű objektum teljes biztonságtechnikai felügyeletét. 

A G4S Biztonságtechnikai Zrt. által forgalmazott termékeiből épült rendszerek előnyei: 

  • Gyártójuk a világ egyik legnagyobb és legkorszerűbb videós termékeket előállító cége, saját kutató - fejlesztő intézettel.
  • Széles termékpaletta: az egyszerű kameratartótól a programozható hálózati kameráig, a kézi univerzális videó tesztertől, műszertől a hálózati, és a járműveken alkalmazható, mobil digitális képrögzítőkig terjed.
  • A G4S és a gyártó cég között igen erős az úgynevezett fejlesztői visszacsatolás. Ezáltal nagyon eredményes a partnerek speciális igényeinek érdekében történő közvetítés a gyártó cég felé, ahol rendszeresen beépítik az új funkciókat a hardver és szoftver fejlesztéseikbe.
  • Széleskörű termékismeret révén a vevők részére mindig a megfelelő megoldás kerül kiajánlásra, illetve meg-valósításra. 

Biztonságtechnika

Elérhetőség

^