Tűzjelző és tűzoltó rendszerek

Személy és vagyonvédelmi okok miatt minden középületben kötelező ma már tűzjelző rendszert kiépíteni, mely rendszerek folyamatos üzemben figyelik környezetüket, és az automatikus érzékelőik füst, láng vagy jelentős hőmérséklet emelkedés esetén automatikusan riasztanak. Az automatikus érzékelők úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a kézi jelzésadó nyomógombokkal a rendszer - automatikus érzékelő jelzése nélkül is - riasztásba kapcsolható legyen. A korszerű tűzjelző rendszerek feladata nem merül ki az épület akusztikus riasztásában, hanem az épület számos berendezését képesek önműködően vezérelni. Ilyen vészeseti vezérlések lehetnek a liftek földszintre vezérlése, menekülési útvonalak szellőztetések beindítása, tűzszakaszok lezárása, stb.

Érzékelők

 • A G4S Biztonságtechnikai Zrt. által fejlesztett, gyártott, illetve forgalmazott tűz-érzékelők közös jellemzője az esztétikus, minden feltűnést nélkülöző megjelenés. A mennyezeti érzékelők választhatóak ele­fántcsont és fehér színben, valamint egyes típusok feketében is.
 • Kiemelkedő színvona­luknak és kivételesen alacsony meghibá­sodási arányuknak köszönhetően a cég-csoport által beépített érzékelők védik a világ számos jelentős épületét, köztük nagy nemzetközi repülőtereket, metró hálózato­kat, műemlékeket és többek között a magyar parlamentet is.
 • Az intelligens tűzjelző rendszerek folyama­tos és zavarmentes működésének alapja az ESP rendszerprotokoll. A többszörös hibaellenőrzésnek köszönhetően rendkívül stabil üzemet biztosít még erős elektromos zavarok esetén is.
 • Az intelligens rendszerekbe való eszközök kínálatából a különféle érzékelők, valamint a ki- és bemeneti modulok közül kiemelt figyelmet érdemelnek a címzett és cím­hurokról táplált hang-, fény- és kombinált jelzőberendezések. A rendszer­ben az is lehetséges, hogy a címhurok összes (akár 127) érzékelőjének saját sziré­nája lehessen, amelyek hangereje és a hang fajtája egyenként programozható.

Központok

 • Az G4S Biztonságtechnikai Zrt. olyan nemzetközi cégek termékeit importálja és építi be, amelyek a tűzjelző központok tervezésére és gyártására specializálódtak. Az intelligens központcsaládok közel száz típusváltozata az összes piaci igényt lefedi, a legegyszerűbb tűzjelző rendszertől kezdve egészen a komplex, több tízezer érzékelős, sok ezer ki- és bemenettel rendelkező, épületfelügyelethez kapcsolódó rendszerekig bármi megvalósítható velük.
 • A központ hálózatba köthető 1, 2 illetve 4 címhurkos központokból, háromféle ismétlő (külső kezelő) egységből és bővítő modu­lokból áll. A címhurkok mellett rendelkezésre áll egy interfész is, amelyre különféle be-és kimeneti modulok köthetőek. A lehetőségeket maximálisan kihasználva akár egy központtal is több száz szabadon programozható be- és kimeneti pont valósítható meg akár 1200 m távolságban is.
 • Központ hálózat esetén lehetőség van a központok közötti automatikus vezérlésekre és igény szerinti szelektivitással a központok közötti esemény megjelenítésre és kezelésre is.
 • A rendszerhez tartozó szoftver - a megvaló­sított rendszer grafikus megjelenésére - kiterjeszthetőek akár 16 további számító­gépre is. A szoftver speciális kiegészíté­sével tűz esetén az adott épület akár 250 számítógépén helyszín-specifikus információ jeleníthető meg. Emellett a számítógép záro­lása is kényszerítheti a felhasználót, hogy komolyan vegye a riasztást.
 • A tűzvédelmi piac egyik speciális, de növekvő fontosságú területét jelentik a gázzal oltó rendszerek vezérlő központjai. A jól működő tűzjelző rendszer alapja a körültekintő tervezés, amelyet háromirányú egyeztetés előz meg. Az egyeztetés célja tisztázni a rend­szerrel szemben támasztandó követelmé­nyeket, annak érdekében, hogy a telepítés ne öncélú, hanem a valós tűzvédelmi érde­keket szolgáló munka legyen.

Oltástechnika

A G4S világszerte a legkedveltebb vagyonvédelmi vállalat, mert szakértelme, és több mint 125 országban szerzett szakmai tapasztalata birtokában a biztonsági megoldások teljes skáláját kínálja.
Oltástechnikai divízió szervesen illeszkedik, és kiegészíti a G4S Biztonságtechnikai Zrt. tűzvédelmi és biztonságtechnikai ágazatait. Az oltástechnikai divízió feladata a tűzvédelem területén felmerülő oltástechnikai problémák, feladatok megoldása, a megrendelői igények felmérése és azok magas szintű kielégítése.
Divíziónk foglalkozik sprinkler rendszerek, vízköd rendszerek és habos oltórendszerek tervezésével és kivitelezésével, valamint gázzal oltó berendezések tervezésével és kivitelezésével. Gázzal oltó rendszerek széles palettája áll rendelkezésünkre az egyes megrendelői igények kielégítésére.
Rendszereinkben különféle oltógázokat alkalmazunk a védendő tér, és a védendő berendezések függvényében. Mérnökeink folyamatos képzésen vesznek részt annak érdekében, hogy világszintű termékeinket magas szinten alkalmazhassák

Tűzvédelmi rendszereink

 • tűzjelző berendezések és felügyeleti rendszereik;
 • gázzal oltó berendezések informatikai géptermek, és egyéb ipari, kereskedelmi létesítmények védelmére;
 • habbal oltó berendezések;
 • beépített vízzel oltó (sprinkler) rendszerek;
 • kézi és mobil tűzoltó készülékek forgalmazása;
 • teljes tűz és munkavédelmi tevékenység folytatása;
 • gázveszélyt jelző rendszerek.

Biztonságtechnika

Elérhetőség

^