Alarm Monitoring

Alarm monitoring je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni tehnički sistem zaštite Korisnika povezuje sa G4S Monitoring centrom

alarm monitoring

Brigu o zaštiti Vaše imovine u uslovima narastajućeg nasilja, provala i razbojništava, G4S u Srbiji preuzima u potpunosti – naša misija je obezbeđivanje najvišeg nivoa vaše bezbednosti.

Alarm Monitoring (daljinski nadzor ) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni tehnički sistem zaštite na objektu Korisnika povezuju sa G4S Monitoring centrom u kome iskusni operativci preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema.

Ukoliko dođe do alarmne situacije monitoring centar usmerava interventni tim mobilnog obezbeđenja na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući korisnika, policiju i ako je potrebno, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

Monitoring Centar

Monitoring centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Korisnicima usluge monitoringa preporučuje se ugradnja i obuka za primenu panik tastera (provalni, medicinski) za takozvane tihe dojave koje takođe registruje Monitoring Centar.

Ugradnjom alarmnog sistema postajete sigurni da će:

  • Vaše preventivno delovanje odvratiti većinu provalnika
  • Svaki neovlašćeni ulazak alarm odmah oglasiti i poslati dojavu Monitoring Centru
  • Interventni timovi u najkraćem mogućem roku stići na objekat
  • Ovlašćena lica biti automatski obaveštena o alarmnoj situaciji

Na svakom objektu u koji je ovaj sistem uveden, nalazi se nalepnica sa natpisom – Objekat obezbeđuje G4S, kao preventivno upozorenje.

^