Skip to main content

Mobilno obezbeđenje

Ljudski resursi. Tehnologija. Inovacija.
Mobile guarding

Mobilno obezbeđenje obuhvata tri osnovne usluge:

1. Patrole - Obilazak unapred definisanih objekata i perimetara, bezbednosna provera i provera unutrašnjosti štićenih objekata, izveštavanje o oštećenim bezbednosnim uređajima, bravama, ogradama…

2. Intervencije – Pravovremena reakcija nakon prijema alarmnog signala sa ugroženog objekta; provera okoline ili unutrašnjosti objekta, obezbeđenje objekta nakon incidenta/nezgode sa ciljem zaštite dokaza do dolaska ovlašcenih lica (policije), u skladu sa zakonskim ograničenjima i zadržavanje počinilaca do dolaska policije.

3. Eskorte - Praćenje prevoza novca ili bilo koje druge robe sa ciljem zaštite od pljačke, prepada, otimanja ili slično.

Ciljevi mobilnog obezbeđenja:

Preventivna zaštita - Nasumičnim pojavljivanjem odvratiti potencijalne uljeze i vandale od ugrožavanja štićenih objekata.
Faktor iznenađenja - Otkriti svaku nepravilnost ili nezakonitu aktivnost prilikom patrolnog obilaska.
Efikasnost – Intervenisati u najkraćem mogućem roku i sačuvati imovinu.
Prilagodljivost – odgovoriti specifičnostima zahteva klijenata na bezbednosno optimalan način.
Isplativost – Kompromis između maksimiziranja bezbednosti i minimiziranja troškova.

G4S je vodeća kompanija koja integriše ljudski resurse i najnovije bezbednosne tehnologije u zaista sveobuhvatna i kohezivna bezbednosna rešenja. Najnovije sigurnosne tehnologije i poslovne informacije koje tradicionalne usluge obezbeđenja jednostavno ne nude, a tehnološke kompanije same ne mogu pružiti. Tu smo i da obezbedimo pratnju kada prevozite svoje pošiljke. I kilometri i opasnost ostaju iza nas.

^