Skip to main content

Procena rizika i bezbednosni konsalting

G4S tim za procenu rizika i bezbednosni konsalting je specijalizovan za optimizaciju strategija i programa kontinuiteta poslovanja koji štite imovinu, zaposlene, klijente i strateške poslovne informacije.
Proces rešavanja rizika.

Današnji eksperti za bezbednost nailaze na mnoge izazove.

Moraju da rade sa smanjenim budžetima i da se svakodnevno suočavaju sa izazovnim i rastućim rizicima. Njih često ignorišu i pozivaju samo kada je to potrebno ili u katastrofalnim situacijama. Mnogi nemaju stalnu vezu sa menadžmentom zato što menadžment ne razume vrednost koju oni donose celokupnom poslovanju.

S ciljem da reši ove izazove, ekspert za bezbednost može primeniti pristup zasnovan na riziku. Korišćenjem modela 3R - resursi, rizici i rešenja - ekspert može da donese odluku o bezbednosti na osnovu kvantitativno izmerenog rizika. Kompanija određuje koje resurse želi da zaštiti, od kojih rizika da ih sačuva i koja to rešenja može da primeni da bi ublažila rizik. Odluke se zasnivaju na merljivim dokazima.

Pristup zasnovan na riziku usklađuje bezbednosnu misiju sa misijom organizacije. Eksperti za bezbednost bi trebalo da redovno vode ove razgovore sa svojim poslovnim liderima. Razumevanje pragova tolerancije rizika i pokazivanje kada se incidenti ili aktivnosti kreću izvan prihvatljivih granica pomoći će poslovnim liderima da donesu informisane odluke.

Kontinuirani razgovori koji koriste model 3R takođe pomažu poslovnim liderima da shvate koji bezbednosni rizici mogu ometati ispunjavanje njihovih poslovnih ciljeva.

Mi pružamo specijalizovana rešenja koja ublažavaju pretnje po bezbednost preduzeća. Predvođeni profesionalcima, a prošireni globalnom mrežom G4S i strateškim partnerima, G4S tim za procenu korporativnog rizika je izabrani partner za zaštitu vaše organizacije od spoljašnjih i unutrašnjih pretnji.

 
^