Skip to main content

Sistem za detekciju telesne temperature

Instrument od vitalnog značaja za otkrivanje povišene telesne temperature koja može ukazivati na prisustvo groznice, simptoma koronavirusa (COVID-19).
Infracrvena termička detekcija telesne temperature

G4S je tu da vam pruži podršku

Naše integrisano rešenje za otkrivanje groznice je u mogućnosti da otkrije povišenu telesnu temperaturu i tako izvrši preliminarni skrining. Službenici obezbeđenja koji rade na objektu ili u potpunosti integrisana tehnologija tada mogu preduzeti mere i sprečiti da nosilac virusa dobije pristup objektu ili prostorijama.

Termalna tehnologija je:

Visoko efikasna: Potrebna je jedna sekunda da otkrije individualnu temperaturu svake osobe u grupi što sprečava zagušenje prilikom prolaska na neko mesto.

Bezbedna: Podržava beskontaktno merenje temperature i pecizna je na daljini od 3 metra. To smanjuje rizik od infekcije koja dolazi od fizičkog kontakta.

Intuitivna: Sistem prikazuje kritična povišenja temperature u realnom vremenu, brzo upozoravajući operatera upotrebom alarma u boji i zvuku kada se pojave izuzeci.

Brzo se postavlja: Rešenje je lako postaviti za one koji rade u strogim rokovima.

Preuzimite brošuru za više informacija.

^