Skip to main content

Daljinski monitoring

Opasnost uvek vreba slabosti, G4S je uvek spremno čeka.
alarm monitoring

Daljinski (alarm) monitoring je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni tehnički sistem zaštite korisnika usluga povezuje sa G4S kontrolnim centrom u kome iskusni licencirani operateri preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih i video sistema.

Brigu o zaštiti Vaše imovine u uslovima narastajućeg nasilja, provala i razbojništava, G4S u Srbiji preuzima u potpunosti – naša misija je obezbeđivanje najvišeg nivoa Vaše bezbednosti.

Ukoliko dođe do alarmne situacije monitoring centar usmerava patrolni tim mobilnog obezbeđenja na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući korisnika, policiju i ako je potrebno, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

Kontrolni centar

Kontrolni (monitoring) centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Kontrolni centar održava stalnu vezu sa interventnim patrolnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Korisnicima usluge monitoringa preporučuje se ugradnja i obuka za primenu panik tastera (provalni, medicinski) za takozvane tihe dojave koje takođe registruje Monitoring centar.

Ugradnjom protivprovalnog i protivprepadnog alarmnog sistema postajete sigurni da će:

  • Vaše preventivno delovanje odvratiti većinu provalnika
  • Svaki neovlašćeni ulazak alarm odmah oglasiti i poslati dojavu Kontrolnom centru
  • Patrolni timovi u najkraćem mogućem roku stići na objekat
  • Ovlašćena lica biti automatski obaveštena o alarmnoj situaciji

Na svakom objektu u koji je ovaj sistem uveden nalazi se nalepnica sa natpisom – “Objekat obezbeđuje G4S,” kao preventivno upozorenje. Napominjemo da u slučaju video obezbeđenja javnih površina, postoji i zakonska obaveza da se na vidnom mestu istakne obaveštenje.

Pročitajte više o našoj usluzi alarmni sistem.

^