Skip to main content

Fizičko obezbeđenje

Subota, 15h i sve je u redu. Hajde da tako i ostane.
g4s staff

Usluge fizičkog obezbeđenja naše kompanije obuhvataju i tradicionalne vidove statičkog obezbeđenja objekata kao što su banke, hotelski, industrijski, poslovni i prodajni objekti, ambasade i rezidencijalni objekti, ali i moderne “man-tech” koncepte integrisane zaštite svih vaših vrednosti.

G4S u Srbiji trenutno zapošljava više od 3400 službenika obezbeđenja.

Dužnosti zaštite imovine i lica su naš osnovni, ali ne i jedini zadatak – G4S službenici su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu korisnicima naših usluga u svim redovnim i vanrednim situacijama. Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika o unutrašnjem redu, radu i disciplini, naši službenici obezbeđenja sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, nesavesnog i nezakonitog rada, požara, poplava i sličnih incidentnih situacija. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Operativnim centrom koji koordinira i prati rad svakog službenika 24h dnevno.

Danas se ništa nije desilo. 

U savršenom svetu, niko ne razmišlja o obezbeđenju na ulazu osim Vas. 

Stotine ljudi dolaze i odlaze ne razmišljajući o Vama ili o dobrom poslu koji radite ili o tome kako uvek bez problema uspevaju da stignu tamo gde bi trebalo da stignu. 

I to zbog toga što ste Vi odabrali uslugu fizičkog obezbeđenja koja funkcioniše. 

Zato što ste izabrali G4S, danas se ništa loše nije desilo. 

Bio je to još jedan sjajan dan.

^