Skip to main content

Fizičko obezbeđenje

Subota, 15h i sve je u redu. Hajde da tako i ostane.
g4s staff

Usluge fizičkog obezbeđenja naše kompanije obuhvataju i tradicionalne vidove statičkog obezbeđenja objekata kao što su banke, hotelski, industrijski, poslovni i prodajni objekti, ambasade i rezidencijalni objekti, ali i moderne “man-tech” koncepte integrisane zaštite svih vaših vrednosti.

G4S u Srbiji trenutno zapošljava više od 3400 službenika obezbeđenja.

Dužnosti zaštite imovine i lica su naš osnovni, ali ne i jedini zadatak – G4S službenici su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu korisnicima naših usluga u svim redovnim i vanrednim situacijama. Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika o unutrašnjem redu, radu i disciplini, naši službenici obezbeđenja sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, nesavesnog i nezakonitog rada, požara, poplava i sličnih incidentnih situacija. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Operativnim centrom koji koordinira i prati rad svakog službenika 24h dnevno.

Danas se ništa nije desilo. 

U savršenom svetu, niko ne razmišlja o obezbeđenju na ulazu osim Vas. 

Stotine ljudi dolaze i odlaze ne razmišljajući o Vama ili o dobrom poslu koji radite ili o tome kako uvek bez problema uspevaju da stignu tamo gde bi trebalo da stignu. 

I to zbog toga što ste Vi odabrali uslugu fizičkog obezbeđenja koja funkcioniše. 

Zato što ste izabrali G4S, danas se ništa loše nije desilo. 

Bio je to još jedan sjajan dan.

Kontakt

ZA VIŠE INFORMACIJA:

HEAD OFFICE

VILINE VODE 6 ,11 000 BELGRADE
^