Skip to main content
G4S službenik u službenom vozilu na cesti pored šume.

Hajde da zajedno učinimo svet bezbednijim mestom za život!

Pružanje efikasnih i delotvornih bezbednosnih rešenja je ono što radimo već više od jednog veka, a to ne bi bilo moguće bez NAŠIH LJUDI. Oni su deo svake bezbednosne strategije. G4S zajednica broji više od 800.000 ljudi u svetu, dok naš tim u Srbiji trenutno čini 3.500 kolega. Najveći broj srešćete na putu do posla, u kupovini, poseti ambasadama i poslovnim zgradama, bankama...Mi volimo da kažemo da su to naši heroji sa prve linije! Nudimo širok spektar poslova obezbeđenja, ali posao obezbeđenja nije sve što nudimo!

Mnoge kolege su započele svoju profesionalnu karijeru upravo u našoj kompaniji i ostali u timu preko 20 godina! - zbog toga je G4S pravi izbor za sve one koji su u potrazi za pozicijom koja će im doneti nova znanja i iskustva, ali i prilike za dalje napredovanje i usavršavanje na poslovnom planu - naročito one kojima je bezbednost strast!

Naši poslovni odnosi i aktivnosti izgrađeni su na poverenju, otvorenosti i iskrenosti. Radimo kao dobro organizovan tim u kome se ceni svačiji doprinos. Prema kolegama, klijentima i svima o kojima brinemo, odnosimo se sa najvećim poštovanjem.

Ukoliko ste odgovorni i profesionalni, to je odlična polazna tačka za rad u našoj kompaniji. Svaku od  pozicija karakteriše dinamičnost - bez obzira li je to posao obezbeđenja ili radite u Alarm monitoringu ili u Transportu novca. Same kolege ističu dobru organizaciju posla kao našu veliku prednost.

Evo kratkih pregleda naših pozicija:

Fizičko obezbeđenje - posao službenika obezbeđenja

Zaštita imovine i lica njihov su osnovni, ali ne i jedini zadatak – G4S licencirani službenici obezbeđenja su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu korisnicima naših usluga u svim redovnim i vanrednim situacijama. Ukoliko ste zainteresovani za posao obezbeđenja, pročitajte više i prijavite se klikom na link ispod.

Mobilno obezbeđenje

Uz podršku naših operatera, prvi reaguju u vanrednim situacijama i u skladu sa procedurama odlaze do lokacije na kojoj se aktivirao alarm. Neka od njihovih zaduženja su intervencija i provera posle oglašavanja alarma, pružanje usluge patroliranja drugim organizacionim celinama, kao i usluga obezbeđenja objekata pojačanog rizika i posebnih specifičnosti.
G4S službenik pored svog službenog auta ispred zgrade u kojoj se aktivirao alarm.

Operateri u Alarm monitoring centru

Nadziru i rukuju sistemom za video nadzor objekta i protivprovalnim sistemom sa alarmnom centralom, kontrolišu i prate celokupnu komunikaciju koja se odvija u sistemu radio veze i navode službe obezbeđenja na potrebne lokacije radi intervencije. Obavljaju nadzor i rukuju sistemom protivpožane zaštite.

G4S službenik nadgleda obezbeđenu oblast preko TV ekrana i monitora, te radi na računaru.

Tehničari

Realizuju dinamiku tekućih zadataka i rade na instaliranju i održavanju sigurnosne opreme. Naš sektor Sistemi nudi usluge od projektovanja, planiranja, izvođenja i integracije kompleksnih sistema do njihovog održavanja koje sprovode upravo tehničari.
G4S službenik postavlja sigurnosne kamere za video nadzor.

Upravljanje gotovinom i vrednostima

Od prikupljanja, preko obrade, do transporta - upravljaju gotovinom i vrednostima i tako olakšavaju klijentima poslovanje. Novac naših klijenata siguran je u njihovim rukama.

Bezbedan transport novca u elektrohemijskoj zaštitnoj kutiji kombijem.
UKOLIKO SEBE VIDITE KAO DEO POBEDNIČKOG TIMA, PRATITE OGLASE NA OVOJ STRANICI.

KONTAKT

HEAD OFFICE

VILINE VODE 6 ,11 000 BELGRADE
^