Skip to main content

Recepcijske usluge

Učinite svaki dan posebnim izvanrednom dobrodošlicom u Vašim prostorijama.
g4s staff

G4S pruža uslugu recepcionera/hostese na objektima poslodavca.

Recepcijske usluge su sve zastupljenije u poslovnim zgradama gde klijenti, kroz angažovanje recepcionera, praktično dobijaju više usluga (administrativni poslovi recepcije, deo fizičkog obezbeđenja, deo zaštite od požara), jer su izvršioci prošli osnovnu i specijalističku obuku u G4S trening centru.

Pružanje ove usluge podrazumeva primenu dogovorenih pravila ponašanja i procedura rada na recepciji, rukovanje tehničkim uređajima i opremom koja se koristi tokom obavljanja svakodnevnog posla, aktivno učestvovanje u operativnim i administrativnim poslovima koji su deo svakodnevnog/regularnog funkcionisanja objekta, aktivno učestvovanje u rešavanju mogućih vanrednih situacija tokom radnog vremena, a sve u koordinaciji sa službom obezbeđenja.

^