Skip to main content

Zaštita od požara

Zaštita od požara je jedan od najvažnijih faktora opšte bezbednosti firmi odnosno pravnih lica.
Požar na stepeništu.

A ovako mi možemo da vam pomognemo:

Požar, za razliku od ostalih rizika, može u kratkom vremenskom intervalu uništiti godinama ulagana materijalna sredstva i ugroziti ljudske živote.

Naš tim inžinjera specijalista za zaštitu od požara sa dugogodišnjem iskustvom insistira na kvalitetu pružene usluge iz oblasti zaštite od požara. Mi insistiramo na profesionalnosti. 

Možemo vam ponuditi sledeće vrste usluga iz oblasti zaštite od požara definisane Zakonom iz oblasti zaštite od požara kao i pratećim pravilnicima iz ove oblasti:

- Usluga lica za preventivnu zaštitu od požara ( referent zaštite od požara )
- Snimanje stanja objekta sa aspekta zaštite od požara 
- Kontrolno telo ( sve vrste ispitivanja i izdavanja stručnih nalaza vezanih za zaštitu od požara )
- Organizovanje vežbi evakuacije
- Organizovanje praktične vežbe gašenja požara PP aparatima i hidrantima
- Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
- Obuka kadrova za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara ( posedujemo sopstvenu licencu )
- Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara
- Sve vrste konsultantskih usluga iz oblasti zaštite od požara
- Projektovanje, izvođenje i održavanje sistema za dojavu požara.
 

G4S posvećuje posebnu pažnju razvoju i usavršavanju svih delatnosti iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom. Posedujemo i licencu izdatu od MUP-a Republike Srbije za pružanje usluga pripreme i obuke sopstvenih i kadrova iz drugih pravnih lica za polaganje stručnog ispita zaštite od požara. Sve obuke sprovode stručni predavači koji poseduju odgovarajuće licence i dugogodišnje iskustvo na navedenim poslovima.

^